Politisk vilje til færre regler - klimaområdet er oplagt
Dec 5, 2019

Politisk vilje til færre regler - klimaområdet er oplagt

Kompleks regulering koster tid, energi og penge. Derfor kan det betale sig at forenkle, og regeringen er heldigvis gået i gang.

De færreste er efterhånden i tvivl om, at regeringen har sat gang i en masse nye politiske initiativer, særligt på klimaområdet. Lidt mere overset - blandt andet i medierne - er det, at Mette Frederiksen og hendes ministre også har store ambitioner i forhold til at få forenklet lovgivningen.

Det er fornuftigt, for de to ting hænger faktisk tæt sammen: Hvis vi skal nå målet om en reduktion af Danmarks CO2-udslip på 70 procent, kræver det en enorm indsats blandt andet af erhvervslivet. Virksomhederne er i forvejen pressede af en stor mængde kompliceret regulering, og det er tydeligt, at det særligt er på klimaområdet, at ny offentlig regulering vokser frem. Klimaregulering kan der også være behov for, men det er vigtigt, at den samlede mængde regulering, som erhvervslivet er underlagt, ikke vokser eller bliver mere kompliceret. For det vil gøre det langt vanskeligere for virksomhederne at blive mere klimavenlige.

Erhvervslivets EU- og Regelforum
Konkret har erhvervsminister Simon Kollerup netop sat navne på de 20 medlemmer, der tilsammen udgør det helt nye ”Erhvervslivets EU- og Regelforum”.

Der er tale om repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og forbrugerne, som skal rådgive regeringen om at forenkle både dansk og europæisk regulering af de danske virksomheder. Desuden skal det nye forum se på, hvordan lovgivningen kan blive tilpasningsdygtig i forhold til nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller.

Ifølge formand Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater, er netop klimaområdet et godt eksempel, for de nye grønne partnerskaber, som skal bidrage til erhvervslivets grønne omstilling, kræver en mere fleksibel lovgivning.

Voldsom vækst i antallet af regler
Netop forenkling og fleksibilitet har virksomhederne igen og igen - og med god grund - efterspurgt. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Cepos er den samlede regelmængde i samfundet tredoblet siden 1989, og antallet af ord i love og bekendtgørelse er vokset støt med gennemsnitligt 3,8 procent om året.

Det er særligt tre ressortområder, som driver væksten i bureaukratiet: Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Tilsammen står de tre områder for hele 62 procent af den samlede vækst siden 1989.

Virksomhederne er altså hårdt ramt af den tiltagende regulering, og det koster tid, energi og penge, som kunne bruges på noget andet – for eksempel klimaløsninger.

En svær øvelse
Der er kun godt at sige om regeringens ambitioner i forhold til at forenkle lovgivningen. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at samtlige regeringer i de sidste mere end 30 år – røde som blå – har haft lignende ambitioner.

Regelforenkling er virkelig svært at gennemføre i praksis. Det betyder dog ikke, at det er umuligt: For eksempel lykkedes det for den tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen at fjerne hver tredje lov og bekendtgørelse på miljø- og fødevareområdet. 

Lad os krydse fingre for, at regeringen formår at indfri sine ambitioner om generel regelforenkling. Arbejdet er i hvert fald i gang.

Politisk vilje til færre regler - klimaområdet er oplagt

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.