Klimapartnerskaber giver nye PA-muligheder
Nov 19, 2019

Klimapartnerskaber giver nye PA-muligheder

En grundig PA-indsats omfatter andre end bare politikerne. Sådan har det altid været, men særligt de aktuelle tiltag på klimaområdet åbner nye døre.

Public Affairs – det er da bare noget med at påvirke politikerne, er det ikke? Nej, det er i dén grad en overfladisk definition. Public Affairs og lobbyisme er meget mere end dét.

For eksempel er det vigtigt at være opmærksom på, at der dels er mange andre aktører end lige netop politikere, som har indflydelse, og som det derfor er værd at beskæftige sig med, og dels at der er mange andre greb i PA-værktøjskassen end det klassiske 1:1 møde med en politiker.

Tag nu regeringens nye klimapartnerskaber. Regeringen har længe haft en ambition om at inddrage erhvervslivet i den grønne dagsorden, og i sidste uge satte regeringen så navne på de 13 erhvervsledere, som skal stå i spidsen for hver deres branchespecifikke klimapartnerskab. Hvert partnerskab skal definere, hvordan lige netop deres branche kan mindske klimaaftrykket frem mod 2030.

Regeringen opretter også Grønt Erhvervsforum, hvor flere ministre, eksperter, fagbevægelsen og netop formændene for de 13 klimapartnerskaber skal deltage.

Tænk partnerskaber ind i din PA-plan
For mange virksomheder og organisationer med interesser på klimaområdet vil det være relevant at tale med medlemmerne af de nye klimapartnerskaber, med deres medarbejdere og med de embedsmænd, der har med klimapartnerskaberne at gøre – og altså ikke kun rette al energi mod klimaminister Dan Jørgensen og partiernes klima-ordførere.
Den samme pointe gælder på andre områder end lige netop klimaet. For eksempel er finanslovsforhandlingerne jo i fuld gang, og løbet er bestemt ikke kørt endnu. Der er stadig plads til, at særligt de mindre partier i rød blok, som forventes at skulle sikre regeringens flertal, får nogle indrømmelser – og her er det ikke kun partiernes finansordførere, man kan gå til. Tænk for eksempel også over de muligheder, der er på rådgiversiden.

Det har altid været sådan, at en grundig PA-indsats omfatter andre aktører end blot politikerne. Men der er ingen tvivl om, at tiltag som for eksempel klimapartnerskaberne er interessante nyskabelser i dansk politik, som skaber endnu flere muligheder for virksomhedernes PA-indsats.

Og her er det samtidig også værd at lave en generel pointe omkring partnerskaber: Mange overser ofte mulighederne ved at “teame op” med andre i deres branche, da der måske ikke er fuld enighed om alt, eller der er risiko for at de tager æren for arbejdet. Men det hverken nødvendigt, at I er enige om alt, eller at man bruger tid på at optælle medieklip, inden man overhovedet er begyndt. Find de fælles snitflader med andre aktører i dit marked, gå i medierne med samme budskaber - måske endda fælles indlæg - og koordinere jeres PA-aktiviteter de kommende 3-6 måneder. Det skaber resultater, og i sidste ende er det dét, der tæller.

Klimamålsætninger skaber usikkerhed - bliv klogere på mulighederne
Samtidig skaber de nye vinde på klimaområdet også stor usikkerhed: For hvad vil regeringens mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og 100 procent i 2050 egentlig betyde for dansk erhvervsliv? Hvad er omkostningerne, hvor hurtigt vil det gå, og hvem vil det ramme?
For at komme nærmere et svar på disse spørgsmål inviterer Ulobby sammen med Dansk Erhverv til en konstruktiv klimadebat d. 28. november i Børsens flotte lokaler på Slotsholmen, hvor du blandt andet kan møde Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, Dansk Energis adm. direktør, Lars Aagard, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen og analysechef i CEPOS, Otto Brøns-Petersen.

Du kan læse mere om klimadebatten her.

Klimapartnerskaber giver nye PA-muligheder

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.