Jo, PA-arbejde kan måles og vejes – og årsskiftet er en god anledning
Dec 20, 2019

Jo, PA-arbejde kan måles og vejes – og årsskiftet er en god anledning

Mange virksomheder bruger tid og energi på Public Affairs uden at have overblik over de konkrete effekter. Sådan behøver det ikke at være.

Nu hvor året er ved at rinde ud, er det fornuftigt at dokumentere og måle årets indsats, og det gælder i høj grad også PA-arbejdet.
I såvel større virksomheder, organisationer og Public Affairs-bureauer, er det ofte nu man skal begynde arbejdet med at dokumentere effekten af anstrengelserne i 2019. 

Dokumentation

Traditionelt hører salg og økonomi til de afdelinger i en virksomhed, hvor man kan sætte to streger under sit årsresultat, mens PA-afdelingerne har langt sværere ved at dokumentere effekten af deres arbejde, da det typisk er indsatser, der kan køre over flere år, ligesom målsætningerne kan ændre sig midt i processen - eller at det politiske miljø pludselig ændrede sig, og målet nu blot var at bevare status quo.

Nogle PA-folk forsøger at lave opgørelser over for eksempel antallet af kontaktpunkter til konkrete politikere eller stakeholdere eller tæller antallet af gange, det er lykkedes at blive omtalt i medierne. Men det siger sjældent særlig meget om den reelle effekt af PA-arbejdet.

Vi har netop fået en finanslov for 2020, og vi oplever også, at mange virksomheder gør status over året netop med finansloven i hånden: Har vi fået vores politiske dagsordener igennem i år? Kan man se vores aftryk?

Det kan naturligvis også være en interessant øvelse, men med nutidens teknologiske muligheder er der andre og bedre måder at dokumentere og få overblik over sit arbejde på.

Perception Audit

Ved hjælp af store datamængder og kunstig intelligens er det muligt at se sort på hvidt, om virksomheden eller organisationen har formået at påvirke de vigtigste stakeholders i den planlagte retning, om og hvordan der bliver talt mere eller mindre om den politiske sag, samt hvordan opfattelsen af virksomhedens eller organisationens dagsordener eventuelt har ændret sig.

Både på nationalt niveau og på EU-niveau er det muligt at identificere mønstre og ændringer i det offentlige rum via tilgængelige data i de redaktionelle medier, på sociale medier og i politiske dokumenter.

Lige for tiden arbejder vi meget med ”Perception Audits”, og vi oplever, at vores kunder lærer en masse af hvad der har virket, hvad de har rykket af holdninger og hvad effekten af årets PA-arbejde har været.

Det er enormt nyttigt at få af- eller bekræftet sine antagelser, ligesom dette ”årsresultat” kan hjælpe til at justere næste års PA-arbejde i en mere effektiv retning - eller endda legitimere sit budget.

Public Affairs bør tages lige så seriøst som andre funktioner i en virksomhed, og derfor skal der også sættes lys på de konkrete resultater af arbejdet. 


Jo, PA-arbejde kan måles og vejes – og årsskiftet er en god anledning

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.