Hvad sagen om Radio 24syv kan lære os om offentlige udbud
Nov 7, 2019

Hvad sagen om Radio 24syv kan lære os om offentlige udbud

Debatten om Radio 24/7 har fyldt meget i mediebilledet, men hvis man ser bort fra den del, er der imidlertid noget mere generelt og interessant på spil – nemlig at der er flere faktorer, man skal være opmærksom på, hvis man vil vinde et offentligt udbud.

Mens klimaet har stået øverst på den politiske dagsorden i lang tid, er et helt andet emne pludselig dukket op og fyldt spalter og sendetid de seneste par uger: Lukningen af Radio 24/7, som i dén grad har fået sindene i kog, i hvert fald i mediekredse, og det afspejler sig naturligvis i dækningen.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad Radio 24/7 kunne have gjort anderledes - der er sagt og skrevet rigeligt om den sag. Men hvis man dykker ned under den aktuelle vrede og opstandelse, er der imidlertid noget mere generelt og interessant, der kan iagttages, nemlig at selvom udbudskriterier kan virke meget præcise, når det kommer til, hvad man skal leve op til for at vinde, og hvordan man som virksomhed bliver bedømt, så er det ikke just hele sandheden. Det sker ofte, at kriterierne enten er elastiske eller også kan stort set alle bydende aktører leve op til kravene, da disse måske er forholdsvis brede eller banale. Derfor er konsekvensen i disse tilfælde, at der er andre faktorer, der spiller ind på afgørelsen.

Public Affairs som et redskab til at nå virksomhedens forretningsmål

Det betaler sig ofte at sætte en indsats i gang, når man vil vinde et offentligt udbud. Der er således en række forskellige tiltag - som indrømmet, kan variere fra produkt til produkt - man som virksomhed kan iværksætte for at øge sine chancer i en udbudsproces.

Et udbud kan høre under forskellige regelsæt, og det siger sig selv, at man naturligvis skal have godt styr på reglerne og de specifikke krav. Men man bør også have en dybere forståelse af udbudsgiverens behov, deres ressourcer til at køre det pågældende udbud samt den generelle markedsudvikling på området.

Det er tilladt - og næsten altid en god idé - at indgå i en dialog med udbudsgiveren både før, under og efter udbuddet. De skal nok sige nej, hvis der er noget, de ikke vil svare på. Så bliver man klogere på behovene og sikrer sig, at man ikke misforstår opgaven – og man kan nå helt at opgive at byde, hvis man vurderer, at det ikke kan betale sig.

Det er i nogle tilfælde også muligt at påvirke kriterierne på forhånd, for eksempel hvis udbudsgiveren har et skævt billede af mulighederne på markedet, eksempelvis ift. teknologiske muligheder eller hvad der er vigtigt for slutbrugeren, eller kan have af indirekte omkostninger, hvis man vælger løsning x, y eller z. Et enkelt bestemt ord i udbudsbeskrivelserne kan gøre forskellen på, om det bliver markedslederen eller udfordreren, der tager stikket.

Der er forskel på Public Affairs og lobbyisme

Det kan virke banalt at skrive, men der er altså forskel på, om man arbejder med moderne Public Affairs eller med klassisk lobbyisme. Vi oplever af og til, at virksomheder bliver anbefalet at tage møder med MF’ere om konkrete problemer med et udbud i en kommune.

Det giver bare ikke altid mening.

For i den slags situationer, kan det måske være mere givtigt at have dialog med de specifikke embedsmænd, som arbejder med substansen, end at mødes med de ansvarlige politikere.

Man skal også være opmærksom på, at det offentlige som hovedregel ikke bryder sig om risiko. Derfor skal de løsninger, man tilbyder, være gennemprøvede og sikre. Ofte involverer embedsmænd eksempelvis også eksperter i at udforme udbudskriterierne, således de minimerer risikoen for at udbuddet skal gå om, eller ikke får de priser/tilbud, der var ønsket. Og her kan de jo ikke nødvendigvis nå at tale med alle, der har en mening om emnet.

Derudover skal man også huske på, at hvis man vil vinde et udbud i Faaborg, så kan det måske svare sig at interessere sig for, hvad der foregår i Faaborg, og hvad den lokale presse skriver om - eller ikke skriver om.

Endelig skal man vide, at prisen altid spiller en stor - hvis ikke afgørende – rolle. Det er jo netop pointen med en udbudsproces at finde den bedste og billigste løsning. Men hvad er bedst? Og hvad er billigst? Er det den billigste pris per enhed? Eller samfundsøkonomisk?

Ovenstående er eksempler på, hvorfor flere og flere virksomheder involverer deres PA-folk i udbudsprocesserne - og ikke kun overlader det til juristerne eller salgs- og marketingafdelingen.

Hvad sagen om Radio 24syv kan lære os om offentlige udbud

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.