EU’s 'Green Deal' har enorm betydning for danske virksomheder og organisationer
Feb 11, 2020

EU’s 'Green Deal' har enorm betydning for danske virksomheder og organisationer

Klimapolitikken er ved at blive konkret. På EU-niveau buldrer toget afsted, og ingen industrier er fritaget. Det gælder om at være tidligt ude, hvis man vil have indflydelse.

Arbejder du med fødevarer? Med elektronik? I energisektoren? Eller er du ansat inden for finans, transport eller industri?

Stort set alle dele af samfundet vil blive påvirket af de kommende års grønne omstilling, og ikke mindst på EU-niveau går det lige nu stærkt. Før jul præsenterede kommissionsformand Ursula von der Leyen EU’s såkaldte European Green Deal, som viser retningen for den europæiske klimapolitik. Målet er som det første kontinent at blive klimaneutral i 2050 og allerede i 2030 at have reduceret CO2-udledningen med 50-55 procent.

Med hele 47 forskellige initiativer med hver deres tidsfrister er European Green Deal indtil videre mest af alt en oversigt over EU Kommissionens ambitioner, men det bliver snart mere håndgribeligt. Eksempelvis præsenterer Kommissionen allerede i marts en klimalov og en handlingsplan for cirkulær økonomi, mens der til sommer kommer en ny kemikaliestrategi, til oktober bliver der præsenteret ny batterilovgivning og til næste år vil vi se et forslag til strengere standarder for luftforurenende køretøjer.

Når man kigger ned over listen af initiativer, står det klart, at ændringerne vil få helt konkret betydning både for de enkelte borgere i EU (for eksempel omkostningerne ved forskellige transportformer) og for virksomhedernes rammevilkår (for eksempel energibeskatning, krav om øget brug af genanvendlige materialer og forhold omkring renovation og forurening).

En god handel for Danmark

Der bliver en pris at betale, men der er også store muligheder for danske virksomheder og organisationer. I Danmark er vi på mange områder allerede foran med hensyn til grøn omstilling, og især inden for digitalisering, cirkulær økonomi og alternativ energi er der et stort potentiale. Dansk Industri kalder ligefrem European Green Deal for ”en god handel for Danmark”. 

Det er naturligvis en stor fordel for enhver virksomhed eller organisation at være på forkant med udviklingen og have så stor indsigt som muligt om kommende forandringer og tendenser. Netop fordi der er så mange omvæltninger på vej og så mange ting i spil, er der ligeledes gode chancer for at påvirke de forskellige tiltag og sørge for, at så mange ændringer som muligt bliver til ens egen fordel.

Det kræver imidlertid, at man er ude i god tid. Det kan umiddelbart virke uoverskueligt at finde rundt i EU-institutionerne og lovgivningsprocessen, men hvis man zoomer ind på ens eget område og har de rette værktøjer i hånden, er det muligt at skabe sig et godt overblik over de initiativer, der bliver diskuteret, og de væsentligste aktører, der diskuterer dem. Og så er man klar til at interagere med sine stakeholders i Bruxelles.


EU’s 'Green Deal' har enorm betydning for danske virksomheder og organisationer

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.