Disse dagsordener kommer til at påvirke din virksomhed i 2020
Jan 21, 2020

Disse dagsordener kommer til at påvirke din virksomhed i 2020

Det nye år bringer nye aktører og nye dagsordener med sig - både på nationalt niveau og på EU-niveau. Det kan påvirke vilkårene for din virksomhed eller organisation i 2020.

Verden står ikke stille - hvad enten du arbejder i en virksomhed, en kommune eller i en politisk organisation. Det nye år bliver præget af en lang række nye dagsordener, som har stor betydning for dine rammevilkår, og derfor kan det betale sig at være velorienteret og på forkant – også så man eventuelt har mulighed for at påvirke beslutningerne, før de bliver truffet.

Her er de ting, du skal være opmærksom på:

De store dagsordener i Danmark

Vi hører fra vores kunder, at både klima og bæredygtighed generelt allerede fylder meget for dem. Og det vil kun fortsætte i 2020: Regeringen har vedtaget en ny og ambitiøs klimalov, som inden 2030 skal reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990, men den konkrete udmøntning kender vi endnu ikke. Forhandlingerne om en sådan konkret klimahandlingsplan forventes at begynde i foråret. Allerede nu kan man dog godt forberede sig på, at en række nye afgifter sandsynligvis vil se dagens lys, ligesom landbrug og transport helt sikkert vil blive diskuteret. Regeringen ønsker for eksempel at forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2030.

Klima og bæredygtighed hænger tæt sammen med den teknologiske udvikling og digitaliseringen: Partierne bag klimaloven har en ambition om ikke at lade klima-initiativerne gå ud over den økonomiske vækst, og det vil kræve øget effektivisering, især via digitalisering. Regeringen har netop præsenteret en vækstplan for danske handels- og logistikvirksomheder, som indeholder 21 helt konkrete initiativer, som skal øge både vækst og bæredygtighed, særligt i internethandlen. Blandt andet vil regeringen oprette en digital pulje til grøn omstilling og liberalisere toldreglerne for klimavenlige produkter.

Især for kommunerne vil den kommende udligningsreform naturligvis få stor betydning. Den forrige regering gik faktisk også i gang med forhandlingerne, men droppede det igen, da det simpelthen blev for svært at blive enige. Men nu er holdningen alle steder, at en reform er stærkt påkrævet, så man må forvente, at regeringen når i mål – også selvom det bliver umuligt at gøre alle glade.

Regeringen har også ambitioner om at lande en bred aftale om de næste 10 års investeringer i infrastruktur, og det gælder både motorveje og offentlig transport. Mange kommuner er allerede i fuld gang med at forsøge at påvirke beslutningerne.

De store dagsordener er ikke kun abstrakte tendenser med stor mediebevågenhed. Nej, de kan få meget stor og helt konkret betydning for virksomheder, kommuner og organisationer. Tag bare klimaområdet: Her kan nye afgifter påvirke forretningen voldsomt. Udligningsreformen har enorm betydning for kommunernes økonomi, ligesom den konkrete udmøntning af digitaliseringsstrategier kan indvirke på forretningsgangene både i det offentlige, det private og i organisationsverdenen. Ny infrastruktur kan have stor betydning for virksomheder og organisationers langsigtede planlægning, for eksempel i forhold til placering, rekruttering og logistik.

De store dagsordener i EU

I EU løb Brexit som bekendt med al opmærksomheden i 2019, og det vil naturligvis fortsætte med at fylde meget, men i år kommer andre dagsordener også op til overfladen.

Det er forventningen, at især Tyskland og Frankrig vil forsøge at gå i en protektionistisk retning, især i forhold til at forhindre store kinesiske opkøb og holde Kina ude af vigtig europæisk infrastruktur. Det kan dog give anledning til stor uenighed blandt EU-landene, og det samme gælder i øvrigt i forhold til EU’s forberedelser til en eventuel ny økonomisk nedtur. Mange danske virksomheder har med Kina at gøre, så eventuel ny lovgivning kan få stor betydning for dem.

Klimaet vil også fylde meget på EU-niveau. Vi kan forvente forskellige former for ny regulering, som for eksempel kan være i form af flyafgifter, nye miljøstandarder på transportområdet og nye klimakrav i handelspolitikken. Kommissionen har allerede præsenteret ”Green Deal”, som umiddelbart nyder stor politisk opbakning, men ligesom herhjemme er de svære spørgsmål blevet udskudt. Først til sommer vil vi se en konkret plan for, hvordan EU vil nå sit 2030-mål om at reducere udledningerne med mindst 50 procent i forhold til 1990-niveauet, og det vil højst sandsynligt føre til store interne slagsmål i unionen.

I år vil vi desuden se, at digitaliseringen kommer på dagsordenen i Bruxelles i højere grad end i de foregående år. Europas økonomiske vækst er afhængig af fortsat teknologisk udvikling og digitalisering, og nybruddene – for eksempel kunstig intelligens, førerløse biler og nye måder at arbejde på – vil formentlig føre til ny EU-lovgivning, som vil påvirke virksomheder og organisationer i Danmark.

Disse dagsordener kommer til at påvirke din virksomhed i 2020

Ulobby's co-founder & CEO, Anders Kopp Jensen, er uddannet cand.scient.pol og har tidligere arbejdet som lobbyist på bureau og i den finansielle sektor, og derigennem oparbejdet et unikt kendskab til public affairs disciplinen. Fremover vil han blogge to gange om måneden om politik, lobbyisme, digitalisering og tech-startup.

Anders Kopp Jensen

Co-founder & CEO

Get the latest news

Recieve monthly updates on emerging trends and technologies in public affairs.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.