Hvem var den mest spørgelystne MF'er i marts?

Alle Folketingsmedlemmer har muligheden for at stille spørgsmål til ministrene – de kan handle om alt mellem himmel og jord og være lige så abstrakte eller konkrete, som spørgeren synes. Ofte drejer §20-spørgsmål – som er omdrejningspunktet for dette blog-indlæg – sig dog om de mere konkrete ting; en ny vindmøllepark, et citat fra en minister eller en bestemt historie fra medierne.

Men der er stor forskel på, hvor meget de forskellige Folketingspolitikere benytter sig af muligheden for at stille disse spørgsmål. Her ser vi nærmere på, hvilke partier og politikere der i marts måned stillede flest §20-spørgsmål.

Umiddelbart ville man nok forvente, at oppositionspartier er mest aktive på denne front. Det er da også langt hen ad vejen tilfældet, om end Dansk Folkeparti som støtteparti også er godt med på listen. Dette skyldes muligvis delvist deres størrelse; der er bare flere politikere til at stille spørgsmål.

Ser vi nærmere på oppositionen, var Socialdemokratiet i marts 2018 det mest spørgende parti, mens SF og Enhedslisten har stillet noget færre spørgsmål – og politikere fra Radikale Venstre blot har stillet 4 spørgsmål i marts måned. Trods sin status som regeringsparti, har Det Konservative Folkeparti også stillet 2 spørgsmål i denne periode. Det drejer sig om Mette Abildgaard, der har spurgt fiskeriminister Karen Ellemann ind til trawling i Øresund.

Marts 2018

Nr. Parti Antal spørgsmål
1 Socialdemokratiet 38
2 Dansk Folkeparti 17
3 Socialistisk Folkeparti 10
4 Enhedslisten 9
5 Radikale Venstre 4
6 Det Konservative Folkeparti 2

På politiker-niveau er det også to socialdemokrater, der topper listen, med Flemming Møller Mortensen som den politiker, der har stillet klart flest spørgsmål. Af disse er langt de fleste stillet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, og alle på nær ét spørgsmål omhandler rygning eller tobaksindustrien på den ene eller anden måde.

Rasmus Prehns 8 spørgsmål handler overvejende om transport – offentlig såvel som privat – mens Trine Torp har rettet alle sine spørgsmål til miljø- og fødevareministeren. Særligt har hun haft fokus på forurening af danske farvande. Ida Auken og Rune Lund deler 4. pladsen som mest spørgende politiker. Samtidig tegner Ida Auken sig for alle Radikale Venstres 4 spørgsmål i marts, med spørgsmål hovedsageligt om dieselbiler. Rune Lunds spørgsmål fokuserer på AP Møller Mærsks salgsaftale med Total.

Marts 2018

Nr. Spørger (parti) Antal spørgsmål
1 Flemming Møller Mortensen (S) 16
2 Rasmus Prehn (S) 8
3 Trine Torp (SF) 5
4 Ida Auken (RV) 4
4 Rune Lund (EL) 4

I alt stillede 34 politikere – eller lige omkring en femtedel af Folketingets medlemmer – mindst ét §20-spørgsmål i marts måned.