SE NOVEMBERS MEST SPØRGENDE PARTIER OG MF’ERE

Ulobby er nu tilbage med opgørelsen over Folketingets mest spørgende partier og politikere, denne gang er det opgørelsen for november. 

I alt blev der i november stillet 127 §20-spørgsmål af 48 MF’ere, med Socialdemokratiet som det klart mest spørgende parti. Med halvt så mange spørgsmål, finder vi Dansk Folkeparti, der i november stillede 36 §20-spørgsmål – over tre gange så mange som SF, der stillede 11.

November 2018
Nr. Parti Antal §20-spørgsmål
1 Socialdemokratiet 61
2 Dansk Folkeparti 36
3 Socialistisk Folkeparti 11
4 Enhedslisten 9
5 Radikale Venstre 4
6 Alternativet 3
7 Tjóðveldi 2
8 Javnaðarflokkurin 1

Rettes blikket mod de mest spørgelystne MF’ere, bliver det til en delt førsteplads. Jens Joel og Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet kan, sammen med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, stille sig øverst på skamlen. Peter Kofod (DF) og Bjarne Laustsen (S) står som selvstændige afsendere af alle deres §20-spørgsmål, hvorimod Jens Joel (S) får lidt hjælp fra sine partifæller. Denne måneds 2. plads indtages af tre partifæller.

November 2018
Nr. Spørger (parti) Antal §20-spørgsmål
1 Jens Joel (S) 8
1 Peter Kofod (DF) 8
1 Bjarne Laustsen (S) 8
2 Lea Wermelin (S) 7
2 Jesper Petersen (S) 7
2 Erik Christensen (S) 7

Jens Joel har sammen med Lea Wermelin stillet tre §20-spørgsmål, de to første til skatteminister Karsten Lauritzen (V) vedrørende skatten for de allerrigeste danskere. Det tredje er til energi -, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vedrørerende regeringens ambitioner på klimaområdet. Jens Joel spørger derudover til Danmarks forbrug af biodiesel.

Jens Joel stiller yderligt fire §20-spørgsmål sammen med partifællen Jesper Petersen. Også disse omhandler skatte- og indkomstforhold for de rigeste i Danmark. Det ene er en kopi af Jens Joel og Lea Wermelins ovenfor nævnte spørgsmål til skatteministeren – denne gang stillet til økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Bjarne Laustsen har spurgt til en række forskellige områder, blandt andet til kystsikring, taxakørekort, en kommunes budget og opførelse af havmølleparker.

Som eneste ikke-socialdemokrat er Dansk Folkepartis Peter Kofod med i toppen over antal stillede §20-spørgsmål. Han har rettet syv af dem til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). De handler blandt andet om plyndring af butikker, grænsekontrol, politiuddannelse og ventetid for kørekort. Det ottende spørgsmål er til udlændinge- og integrationsministeren og omhandler kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen i 2015.

En tredelt 2. plads
Jesper Petersen, Erik Christensen og Lea Wermelin har stillet næstflest spørgsmål og indtager derfor en tredelt 2. plads. Lea Wermelin har rejst fire §20-spørgsmål alene, to i relation til grundvandskvalitet, ét om yderligere klimaindsatser og ét om tolkningen af forsørgerpligt. 

Jesper Petersen står selvstændigt for tre spørgsmål, to i relation til social dumping og ét om kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen.

Sidste MF’er i månedens top-6 er Erik Christensen, der har fået lidt hjælp af partifællerne Benny Engelbrecht (S) og Astrid Krag (S). De spørger finansministeren om planerne for sundhedsvæsenet – meget aktuelt i en tid, hvor vi afventer sundhedsreformen. Erik Christensens eget spørgsmål omhandler arbejdsudbudsreformer.

Vi fortsætter
Vi vil i det nye år fortsætte med månedlige opgørelser over §20-spørgsmål. Forinden vil vi selvfølgelig også tage december med og kigge nærmere på, om politikerne allerede er gået på juleferie eller om vedtagelsen af finansloven kalder på et par §20-spørgsmål.