Folketingspolitikere på dobbeltarbejde

I dette indlæg retter vi fokus på politiske dobbeltmandater blandt folketingspolitikerne; særligt ét parti har mange dobbeltmandater, mens en række partier har valgt slet ikke at give deres politikere muligheden.

Helt overordnet set er der i dag 28 af Folketingets 179 medlemmer, der besidder et dobbeltmandat. Det vil sige, at 16 procent af Folketingets medlemmer bijobber som byråds- eller regionsrådsmedlem, og en enkelt sidder sågar alle tre steder. Oppositionen har interessant nok ingen dobbeltmandater, hvorimod regeringspartierne og DF alle har MF’ere, der til tider tager en anden politisk kasket på.

Antallet af dobbeltmandater fordelt på parti:

dblmandat_graf.png

Som det fremgår, har Dansk Folkeparti klart flest dobbeltmandater. 16 MF’ere – eller næsten halvdelen af DF’s folketingsgruppe – sidder samtidig i forskellige by- eller regionsråd rundt omkring i landet. I Venstre sidder 6 ud af partiets 34 folketingsmedlemmer på et dobbeltmandat. På tredjepladsen finder vi Det Konservative Folkeparti med 4 dobbeltmandater, hvilket betyder at over halvdelen af deres folketingsgruppe også sidder andre steder. Tre af disse er dog politikere, der er kommet i Folketinget som suppleanter for de konservative ministre. Det er samtidig også værd at bemærke, at en af de konservative politikere har 3 forskellige politiske hverv. Brigitte Klintskov Jerkel sidder både som byrådsmedlem i Greve, regionsmedlem i Region Sjælland og selvfølgelig som MF’er. Sidst har vi Liberal Alliance med to dobbeltmandater.

Som nævnt er det ikke alle partier, der kan se fordelene i at besidde flere politiske hverv. Mens det for Radikale Venstre mest lader til at være et tilfælde, at de ingen dobbeltmandater har, har S, SF, Alternativet og Enhedslisten forbudt det politisk dobbeltarbejde. Så sent som i foråret fremsatte Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) et forslag om at afskaffe muligheden for, at folketingsmedlemmer kan besidde dobbeltmandater. Forslaget blev dog forkastet, da kun SF og Alternativet stemte for. 

***************************************************************************************

I nedenstående fremgår det, hvilke folketingspolitikere, der har et dobbeltmandat:

Dansk Folkeparti; 16 ud af 37 med dobbeltmandat:
Claus Kvist Hansen, Horsens Byråd
Pia Adelsteen, Mariagerfjord Byråd
Dorthe Ullemose, Svendborg Byråd
Hans Kristian Skibby, Hedensted Byråd
Henrik Brodersen, Slagelse Byråd
Ib Poulsen, Thisted Byråd
Kenneth Kristensen Berth, Vallensbæk Byråd
Jan Rytkjær Callesen, Sønderborg Byråd
Jens Henrik Thulesen Dahl, Assens Byråd
Jeppe Jakobsen, Holbæk Byråd
René Christensen, Guldborgsund Byråd
Susanne Eilersen, Fredericia Byråd
Liselott Blixt, Greve Byråd
Mikkel Dencker, Hvidovre Kommunalbestyrelse
Marlene Harpsøe, Helsingør Byråd
Merete Dea Larsen, Roskilde Byråd 

Venstre; 6 ud af 34 med dobbeltmandat:
Hans Andersen, Frederikssund Byråd
Jacob Jensen, Region Sjælland
Jan E. Jørgensen, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Marcus Knuth, Københavns Borgerrepræsentation
Martin Geertsen, Region Hovedstaden
Carsten Kissmeyer, Region Midtjylland 

Konservative; 4 ud af 6 med dobbeltmandat:
Brigitte Klintskov Jerkel, Region Sjælland og Greve Byråd
Orla Østerby, Lemvig Byråd
Merete Scheelsbeck, Høje-Taastrup Byråd
Erik Lund, Allerød Byråd (Stedfortræder mens Mette Abildgaard er på barsel) 

Liberal Alliance; 2 ud af 13 med dobbeltmandat:
Laura Lindahl, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Villum Christensen, Slagelse Byråd 

Kilde: Ulobbys egen kortlægning. Senest opdateret 17/10-18.