Ulobby får millioninvestering

Ulobby har ved udgangen af juni fået tilført en millioninvestering fra CAPNOVA. Ulobby er en software as as service (SaaS)-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre interessevaretagelse mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle.

”Ulobby har fra første dag oplevet en stor interesse fra en bred vifte af virksomheder, NGO’er, kommuner og erhvervsorganisationer. Derfor er vi glade for, at vi nu får tilført yderligere kapital, der gør, at vi kan skrue endnu mere op for tempoet,” siger founder og CEO Anders Kopp Jensen, der startede Ulobby med Bertel Torp i begyndelsen af 2016.

Ulobby åbnede for betakunder i december 2016 og modtog i foråret 2017 en investering fra InnovationsFonden på godt 450.000 kr. øremærket et banebrydende projekt om opinion mining til kommerciel brug. 

”Platformen bliver lanceret i Danmark til efteråret, og det er planen, at vi går ind i andre lande næste år. Vi får løbende henvendelser fra udlandet, så vi ved, der er en efterspørgsel,” udtaler Anders Kopp Jensen.

Anders Klinkby indtræder som bestyrelsesformand i selskabet. Anders Klinkby har en gennem en årrække arbejdet med kommunikation, interessevaretagelse og ledelse i finanssektoren. 

Investment manager Jesper Hart-Hansen repræsenterer CAPNOVA i bestyrelsen. Jesper Hart-Hansen har en lang erfaring med udvikling af digitale virksomheder og har blandt andet arbejdet for eBay og været medstifter af GlobalConnect A/S.

Om Ulobby
Ulobby er en SaaS-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre lobbydisciplinen mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Læs mere om Ulobby på www.ulobby.dk

Om CAPNOVA
CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, der investerer risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.

Læs mere på www.capnova.dk

Yderligere information, kontakt:
Founder og CEO for Ulobby, Anders Kopp Jensen tlf. 3153 3134