Innovationsfonden investerer i Ulobby

København d. 20. februar: Innovationsfonden har offentliggjort en investering i Ulobby, verdens første platform til lobbyister. 

Investeringen lyder på godt 450.000 kr. og går til udvikling af et opinion mining-værktøj. Den samlede ramme for InnoBooster-projektet er 1.345.000 mio. kr. 

Projektet er banebrydende og vil være blandt de første kommercielle forsøg på at anvende opinion mining til politisk brug i Danmark. 

Med InnoBooster-støtten vil Ulobby udvikle et opinion mining-værktøj til platformen, der vil give brugeren indsigt i, hvilke aktører, der deltager i debatten af en given politisk dagsorden, identificere hvilke problemer og løsninger i debatten, politikerne er optagede af, samt hvilke sentimenter, debatterne vækker. 

Det er ambitionen at gøre det muligt for virksomheder og organisationer at foretage A/B-test af budskaber via softwaren, inden der eksempelvis lanceres store kampagner og markedsføringstiltag i bybilledet eller online. Derved bliver det muligt at ramme målgruppen uden at risikere at budskabet drukner eller rammer skævt. 

Ulobby vil på InnoBooster-projektet arbejde sammen med en række forskellige aktører inden for forskningsverdenen. 

Om Ulobby
Ulobby er verdens første platform til lobbyister. Platformen samler al relevant politisk info og data, som brugeren har brug for, og giver samtidig lobbyisten redskaber til at systematisere, planlægge og udvikle lobbyarbejdet. Ulobby har proof-of-concept og proof-of-sales og nye virksomheder og organisationer fra ind- og udland tilmelder sig dagligt.

Ulobbys mantra er "lobby for alle", der helt enkelt betyder, at alle - uanset ressourcer - skal have mulighed for at arbejde som lobbyist. Ved hjælp af data og teknologi frem for mavefornemmelser.