McKinsey: Stakeholderarbejde vigtigere end nogensinde 

McKinsey udgav i sommers studiet  "the fifth McKinsey Global Survey on external affairs". Og konklusionen er klar: Topledere over hele verden påpeger, at eksterne stakeholdere vil få stigende betydning for deres forretning. Og sammenlignet med tidligere analyser, McKinsey har foretaget indenfor de sidste 5 år, så er det i høj grad CEO'en, der har fået øjnene op for de eksterne relationer. 

Undersøgelsen viser derudover, at de virksomheder, der prioriterer de eksterne relationer - og ser det som afgørende ift at nå forretningsmålene - samtidig også føler, det gør en forskel. 

Ikke destomindre påpeger 40 % af de adspurgte, at politiske beslutningstagere og regulatorer i fremtiden vil skade deres forretning og indtjening. Men hvor trykker skoen så allermest?

Mange føler, at problemerne knytter sig til den mangelfulde organisering af "external affairs".  De ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op. 

Tallene viser samtidig, at det ift det organisatoriske især er måling af relationerne med eksterne stakeholders samt styring og koordinering af indsatsen, der volder problemer.

Netop disse to udfordringer bliver også fremført af mange store virksomheder, der kontakter Ulobby. Helt specifikt føler mange at de ikke styrer deres Public Affairs-arbejde godt nok, og det medfører suboptimalitet i form af manglende koordinering, videndeling og systematik. 

Ulobby gør det muligt for virksomheder at arbejde systematisk med stakeholder-arbejdet. Udover at samle alle relevante informationer og nyheder om de danske politikere, så er der i platformen indbygget et styringsværktøj til Public Affairs-arbejdet. Organisationen kan nu oprette nye issues/projekter og styre dem fra platformen. Derved minimerer organisationen risikoen for at lave fejl og bruge uforholdsmæssig meget tid på afrapportering og opfølgning. 

Endelig har vi også indbygget et enkelt målingsværktøj, der gør det muligt at arbejde kvantitativt med relationsarbejdet. Hver gang du har haft et møde med en politiker, rapporteres data ind i platformen, og derved kan du følge alle fremskridt løbende og automatisk - uden du skal lukke op for fællesdrevet og finde frem til version 17 af en PowerPoint, Excel eller word-dokument. Med Ulobby styres alt via www.ulobby.dk

Sidder din virksomhed med helt særlige udfordringer ift styring og koordinering af Public Affairs-arbejdet, så kontakt os for at blive testvirksomhed for vores beta.

McKinsey-undersøgelsen kan iøvrigt læses her.