Hvem var den mest spørgelystne MF'er i marts?

Alle Folketingsmedlemmer har muligheden for at stille spørgsmål til ministrene – de kan handle om alt mellem himmel og jord og være lige så abstrakte eller konkrete, som spørgeren synes. Ofte drejer §20-spørgsmål – som er omdrejningspunktet for dette blog-indlæg – sig dog om de mere konkrete ting; en ny vindmøllepark, et citat fra en minister eller en bestemt historie fra medierne.

Men der er stor forskel på, hvor meget de forskellige Folketingspolitikere benytter sig af muligheden for at stille disse spørgsmål. Her ser vi nærmere på, hvilke partier og politikere der i marts måned stillede flest §20-spørgsmål.

Umiddelbart ville man nok forvente, at oppositionspartier er mest aktive på denne front. Det er da også langt hen ad vejen tilfældet, om end Dansk Folkeparti som støtteparti også er godt med på listen. Dette skyldes muligvis delvist deres størrelse; der er bare flere politikere til at stille spørgsmål.

Ser vi nærmere på oppositionen, var Socialdemokratiet i marts 2018 det mest spørgende parti, mens SF og Enhedslisten har stillet noget færre spørgsmål – og politikere fra Radikale Venstre blot har stillet 4 spørgsmål i marts måned. Trods sin status som regeringsparti, har Det Konservative Folkeparti også stillet 2 spørgsmål i denne periode. Det drejer sig om Mette Abildgaard, der har spurgt fiskeriminister Karen Ellemann ind til trawling i Øresund.

Marts 2018

Nr. Parti Antal spørgsmål
1 Socialdemokratiet 38
2 Dansk Folkeparti 17
3 Socialistisk Folkeparti 10
4 Enhedslisten 9
5 Radikale Venstre 4
6 Det Konservative Folkeparti 2

På politiker-niveau er det også to socialdemokrater, der topper listen, med Flemming Møller Mortensen som den politiker, der har stillet klart flest spørgsmål. Af disse er langt de fleste stillet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, og alle på nær ét spørgsmål omhandler rygning eller tobaksindustrien på den ene eller anden måde.

Rasmus Prehns 8 spørgsmål handler overvejende om transport – offentlig såvel som privat – mens Trine Torp har rettet alle sine spørgsmål til miljø- og fødevareministeren. Særligt har hun haft fokus på forurening af danske farvande. Ida Auken og Rune Lund deler 4. pladsen som mest spørgende politiker. Samtidig tegner Ida Auken sig for alle Radikale Venstres 4 spørgsmål i marts, med spørgsmål hovedsageligt om dieselbiler. Rune Lunds spørgsmål fokuserer på AP Møller Mærsks salgsaftale med Total.

Marts 2018

Nr. Spørger (parti) Antal spørgsmål
1 Flemming Møller Mortensen (S) 16
2 Rasmus Prehn (S) 8
3 Trine Torp (SF) 5
4 Ida Auken (RV) 4
4 Rune Lund (EL) 4

I alt stillede 34 politikere – eller lige omkring en femtedel af Folketingets medlemmer – mindst ét §20-spørgsmål i marts måned.

Nytårshilsen fra Ulobby

Ulobby har haft et fantastisk spændende 2017. 

Vi er gået fra være to nørder med en idé til fem fuldtidsansatte og et produkt på vej ud i Europa. 

I 2017 fik vi launchet den danske version af platformen. Vi har fået nye kunder hvert kvartal. Vi har fået investorer & støtte fra Innovationsfonden. 

Hvad sker der i 2018?

Da Bertel og jeg første gang talte om at etablere Ulobby tilbage i 2016, var det fra begyndelsen meningen, at den danske version skulle være første step, mens step to var EU. Derfor er vi nu gået igang med at udvikle en EU-version af Ulobby. For vi har oplevet en massiv efterspørgsel det sidste års tid, og een af grundene er nok, at ca. 60 % af den nationale lovgivning kommer fra EU. Antallet af virksomheder og organisationer, der forsøger at præge den politiske dagsorden i EU stiger samtidig med ca. 10-15 % om året. Og det bruger de mere end 1,5 mia. euro på - hvert år. Det er indlysende, at der er meget på spil for virksomhederne. Og de er i høj grad villige til at være first-movers og omfavne ny teknologi for at opnå ny viden og arbejde smartere.

Vi vil udvikle EU-versionen i partnerskaber med en række udvalgte internationale virksomheder og nogle af de dygtigste Public Affairs specialister. Funktionerne bliver banebrydende for Public Affairs-arbejdet i Bruxelles. Nogle af dem har hidtil ikke været teknisk mulige. Ulobby EU vil skabe nye insights om politisk adfærd, handlemønstre, "bobler", konkurrenter etc.

2018 vil derudover også betyde, at vi skal vokse og udvide i takt med, vi nærmer os Bruxelles. Hvad det konkret indebærer, vil jeg løfte sløret for lidt inde i det nye år. 

Makro-perspektivet: Teknologi vil ændre politik

Zoomer jeg lidt ud her fra Ulobby-boblen, så er der virkelig knald på udviklingen i krydsfeltet mellem politik og teknologi. Vi har allerede set, at anvendelsen af ny teknologi kan være en game-changer og afgøre valg. Især ved at forhindre fejllæsning af den politiske "zeitgeist" som følge af "confirmation bias". "Confirmation bias" kan meget simpelt oversættes til "sådan plejer vi jo at gøre".  Begrebet kommer fra psykologien og indebærer kort fortalt, at man leder efter information, der bekræfter een i det, man selv gerne vil tro, og man blankt afviser alt det, der måtte tale imod (læs bl.a. Raymond S. Nickersons udmærkede artikel fra 1998 "Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises" ). 

Teknologi kommer til at ændre Public Affairs disciplinen i løbet af blot få år. Det er jeg overbevist om. Og her taler jeg ikke om de utallige taktiske greb som eksempelvis kan ligge i begrebet "Digital Public Affairs", hvor man kigger lidt på kampagner, reach, share-of-voice etc. Nej, det drejer sig om skræddersyet software tilpasset den enkelte virksomheds forretning, der understøtter deres konkrete business case. De virksomheder, der kommer først og anskuer mulighederne på denne måde, og derved forhindrer "confirmation bias", vil være dem der vil vinde markedsandele. 

Der går ikke en uge uden jeg bliver overrasket over, hvad vores programmører fortæller mig, vi kan udvikle af nye funktioner til virksomheder, der er villige til at integrere teknologi i deres Public Affairs arbejde. En helt ny verden er ved at åbne sig. 

Godt nytår.

// Anders 

Ulobby får millioninvestering

Ulobby har ved udgangen af juni fået tilført en millioninvestering fra CAPNOVA. Ulobby er en software as as service (SaaS)-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre interessevaretagelse mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle.

”Ulobby har fra første dag oplevet en stor interesse fra en bred vifte af virksomheder, NGO’er, kommuner og erhvervsorganisationer. Derfor er vi glade for, at vi nu får tilført yderligere kapital, der gør, at vi kan skrue endnu mere op for tempoet,” siger founder og CEO Anders Kopp Jensen, der startede Ulobby med Bertel Torp i begyndelsen af 2016.

Ulobby åbnede for betakunder i december 2016 og modtog i foråret 2017 en investering fra InnovationsFonden på godt 450.000 kr. øremærket et banebrydende projekt om opinion mining til kommerciel brug. 

”Platformen bliver lanceret i Danmark til efteråret, og det er planen, at vi går ind i andre lande næste år. Vi får løbende henvendelser fra udlandet, så vi ved, der er en efterspørgsel,” udtaler Anders Kopp Jensen.

Anders Klinkby indtræder som bestyrelsesformand i selskabet. Anders Klinkby har en gennem en årrække arbejdet med kommunikation, interessevaretagelse og ledelse i finanssektoren. 

Investment manager Jesper Hart-Hansen repræsenterer CAPNOVA i bestyrelsen. Jesper Hart-Hansen har en lang erfaring med udvikling af digitale virksomheder og har blandt andet arbejdet for eBay og været medstifter af GlobalConnect A/S.

Om Ulobby
Ulobby er en SaaS-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre lobbydisciplinen mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Læs mere om Ulobby på www.ulobby.dk

Om CAPNOVA
CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, der investerer risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.

Læs mere på www.capnova.dk

Yderligere information, kontakt:
Founder og CEO for Ulobby, Anders Kopp Jensen tlf. 3153 3134

 

Sig farvel til stakeholder mappingen

Mange virksomheder og organisationer bruger megen tid og ikke mindst mange penge på den klassiske mapping af stakeholders. På et kommunikationsbureau kan en stakeholder mapping snildt ende med at koste 60-80.000 kr. 
Her er metoden ofte en simpel Infomedia- og/eller Google-søgning udført af en praktikant eller student. Slutproduktet ofte et Excel-ark eller PowerPoint med en masse navne. Tidskrævende og outdated kort efter. 

Erstatningen er dog klar - som en del af Ulobby - i form af netværksvisualisering, der bl.a via machine leaning samler alle dine stakeholders og samtidig automatisk præsenterer dem visuelt, så du kan se, hvor du har stærke relationer, og hvor du skal sætte ind. Hurtigt, automatisk og til en brøkdel af bureaupriserne. 

Innovationsfonden investerer i Ulobby

København d. 20. februar: Innovationsfonden har offentliggjort en investering i Ulobby, verdens første platform til lobbyister. 

Investeringen lyder på godt 450.000 kr. og går til udvikling af et opinion mining-værktøj. Den samlede ramme for InnoBooster-projektet er 1.345.000 mio. kr. 

Projektet er banebrydende og vil være blandt de første kommercielle forsøg på at anvende opinion mining til politisk brug i Danmark. 

Med InnoBooster-støtten vil Ulobby udvikle et opinion mining-værktøj til platformen, der vil give brugeren indsigt i, hvilke aktører, der deltager i debatten af en given politisk dagsorden, identificere hvilke problemer og løsninger i debatten, politikerne er optagede af, samt hvilke sentimenter, debatterne vækker. 

Det er ambitionen at gøre det muligt for virksomheder og organisationer at foretage A/B-test af budskaber via softwaren, inden der eksempelvis lanceres store kampagner og markedsføringstiltag i bybilledet eller online. Derved bliver det muligt at ramme målgruppen uden at risikere at budskabet drukner eller rammer skævt. 

Ulobby vil på InnoBooster-projektet arbejde sammen med en række forskellige aktører inden for forskningsverdenen. 

Om Ulobby
Ulobby er verdens første platform til lobbyister. Platformen samler al relevant politisk info og data, som brugeren har brug for, og giver samtidig lobbyisten redskaber til at systematisere, planlægge og udvikle lobbyarbejdet. Ulobby har proof-of-concept og proof-of-sales og nye virksomheder og organisationer fra ind- og udland tilmelder sig dagligt.

Ulobbys mantra er "lobby for alle", der helt enkelt betyder, at alle - uanset ressourcer - skal have mulighed for at arbejde som lobbyist. Ved hjælp af data og teknologi frem for mavefornemmelser. 

Lobbyarbejde er svært, ikke? 

Svaret afhænger nok af, hvem du spørger. Public Affairs-rådgivere, der lever af at sælge deres tid til 3000 kr. i timen, vil helt sikkert mene, at det næsten er umuligt at eksekvere en god indsats uden deres hjælp. Men vi mener ikke, det behøver at være så svært, som nogen måske gerne vil have det til at virke. 

Og slet ikke med vores nye funktion i platformen, der gør det muligt at få en udførlig intro til lobbyarbejdets ABC. Vi kalder den nye læringsfunktion for "Ulobby Educate". Funktionen tager dig igennem alle steps i en lobbyindsats, lige fra problemet opstår, over planlægning og research, til eksekvering af aktiviteter og møder med politikere.  

Ulobby Educate gør dig i stand til at involvere flere medarbejdere i lobbyarbejdet, hæve niveauet af lobbyarbejdet på tværs af organisationen samt strømline fremtidige aktiviteter. På den måde er det samtidig muligt at sikre, at læringen fra lobbyarbejdet kommer din organisation til gavn i stedet for at uddelegere det hele til eksempelvis et bureau. Nye medarbejdere kan samtidig hurtigt komme ind i organisationens approach, metoder og aktiviteter. 

Kontakt os hvis du vil vide mere om platformen, og hvordan den kan hæve niveauet i din organisation. 

Digital startup vil demokratisere lobbyismen

Ulobby har givet interview til Mandag Morgen om vores platform, den overvældende interesse og fremtidens lobbyist. Vi mener teknologi vil forandre lobbydisciplinen og om få år vil "gode forbindelser" ikke være nok til at få politisk indflydelse. 

Artiklen er nu tilgængelig for alle og kan læses her (s. 28-29):

http://www.altinget.dk/misc/Mandag-Morgen-Feberramt-demokrati.pdf 

Fremtidens lobbyist bruger LaaS

Mange kender begrebet SaaS – "software as a service" – men kender du LaaS? 

LaaS = "Lobby as a service" er et begreb, vi har udviklet, der helt enkelt betyder, at du stempler ind og ud af rollen som lobbyist ved brug af en platform til dit lobbyarbejde. 

Vores mantra er "lobby for alle" og meningen med det er todelt: Vi vil selvfølgelig gerne have at flere får mulighed for at blive hørt i demokratiet (sænke entry barriers), men samtidig mener vi også, at det i fremtiden bør blive muligt for alle i en organisation at blive involveret i lobbyarbejde, uanset om det er kollegaen fra markedsføring, salgsafdelingen, HR, legal/compliance, direktionen eller bestyrelsen: alle kan være lobbyist ved hjælp af platformen. Så med LaaS mener vi ikke "consultancy services", hvor du på eks. på timebasis køber dig til en lobbyist fra et bureau, men derimod kan alle blive inddraget i lobbyarbejdet og hele organisationen kan begynde at tænke deres arbejde ind i en politisk virkelighed/kontekst. På den måde arbejder hele organisationen mod samme mål, i stedet for at lobbyarbejdet foregår fragmentarisk i et lille hjørne af organisationen eller er outsourcet til et bureau.

Og hvorfor mener vi, det er vigtigt? Fordi vi hurtigt opdagede, at når vi var ude og præsentere platformen for en virksomheds eller organisations lobbyister, så stod det hurtigt klart for alle i lokalet, at for at hæve niveauet af lobbyarbejdet til højeste niveau, så kræver det at hele organisationen er med. Og det er netop dét, der er kernen. For de virksomheder, der har mest succes med deres lobbyarbejde, er ofte de virksomheder, hvor hele organisationen arbejder hen imod samme mål, og hvor salg, markedsføring, stakeholder-arbejde, kommunikation, CSR etc. etc. altsammen peger i samme retning. Mange virksomheder har faktisk et godt setup med mange dygtige folk ombord. Men det har konkurrenterne ofte også. Så derfor bør fremtidens superlobbyister kigge på de mere fundamentale og strukturelle forhold i relation til lobbyarbejdet. Det bliver afgørende, om alle arbejder mod samme mål. Og om de bruger LaaS som omdrejningspunkt eller ej.