Disse MF’ere genopstiller ikke

Sidste frist for afvikling af det kommende folketingsvalg er d. 17. juni 2019. Det betyder, at vi i løbet af det næste halve år får rystet folketings-posen og får nye ansigter at se i folketingssalen. Hvilke MF’ere skal du fortsat have for øje i din lobby-indsats, og hvilke ved vi allerede nu ikke vil være at finde på borgen efter valget?

Vi giver dig her en oversigt over de folketingspolitikere, som ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg.

Socialdemokratiet
Socialdemokratiet fik 46 mandater ved valget i 2015. Disse fem MF’ere genopstiller ikke:

Maja Panduro - Østjyllands Storkreds
Kirsten Brosbøl - Østjyllands Storkreds
Karen J. Klint - Sydjyllands Storkreds
Mogens Lykketoft (Opstillet til EP-valg) - Københavns Omegns Storkreds
Malou Lunderød (Indtrådt for Christine Antorini) - Nordsjællands Storkreds

Christine Antorini (Nordsjællands Storkreds) stoppede i politik i september 2018 til fordel for et job som direktør for Life, Novo Nordisks videnskabelige læringscenter.

Dansk Folkeparti 
Dansk Folkeparti fik 37 mandater ved valget i 2015. Disse to MF’ere genopstiller ikke:

Dorthe Ullemose - Fyns Storkreds
Tilde Bork - Østjyllands Storkreds

Venstre 
Venstre fik 34 mandater ved valget i 2015. Disse tre MF’ere genopstiller ikke:

Søren Gade - Nordjyllands Storkreds
Carl Holst - Sydjyllands Storkreds
Jakob Engel-Schmidt (Orlov, indtrådt for Morten Løkkegaard) - Københavns Omegns Storkreds

Morten Løkkegaard udtrådte af Folketinget tilbage i 2016 og er på nuværende tidspunkt medlem af Europa Parlamentet, hvor han genopstiller.

Enhedslisten
Enhedslisten fik 14 mandater ved valget i 2015. Disse fire MF’ere genopstiller ikke, to genopstiller ikke grundet partiets rotationsprincip:

Johanne Schmidt-Nielsen (Rotationsprincip) - Københavns Storkreds
Pelle Dragsted (Rotationsprincip) - Københavns Storkreds
Finn Sørensen - Københavns Storkreds
Stine Brix - Nordjyllands Storkreds

Liberal Alliance 
Liberal Alliance fik 13 mandater ved valget i 2015. Disse fire MF’ere genopstiller ikke:

Leif Mikkelsen - Vestjyllands Storkreds
Villum Christensen - Sjællands Storkreds
Mette Bock (Opstillet til EP-valg) - Sydjyllands Storkreds
Merete Riisager - Fyns Storkreds

Alternativet
Alternativet fik 10 mandater ved valget i 2015. Disse fem MF’ere genopstiller ikke, det svarer til halvdelen af folketingsgruppen:

Ulla Sandbæk - Københavns Omegns Storkreds
René Gade - Vestjyllands Storkreds
Roger Courage Matthisen - Fyns Storkreds
Pernille Schnoor - Nordsjællands Storkreds
Julius Graakjær Grantzau (Indtrådt for Josephine Fock) - Østjyllands Storkreds

Josephine Fock forlod Folketinget i september 2018, da hun fik en stilling som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

SF
SF fik 7 mandater ved valget i 2015. Kun én MF’er genopstiller ikke:

Holger K. Nielsen - Københavns Omegns Storkreds

MF’erne fra Radikale Venstre og Konservative genopstiller alle.

Decembers mest spørgende politikere og partier

Vi ser igen i denne måned nærmere på, hvilke partier og politikere, der har stillet flest §20-spørgsmål til ministrene. En stor del af december forsvandt i juleferie, og det har da også sat sit præg på antallet af spørgsmål, som blev sendt afsted i sidste måned. I november stillede 48 MF’ere 127 §20-spørgsmål, mens det i december kun blev til 47 spørgsmål fra 29 MF’ere. 

På listen over mest spørgende partier, har Dansk Folkeparti i december lagt sig i spidsen med 18 spørgsmål, mens Socialdemokratiet følger lige efter med 14. SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har stillet henholdsvis 6, 3 og 1 spørgsmål, mens de to færøske partier også er repræsenteret med flere spørgsmål hver.

December 2018
Nr. Parti Antal spørgsmål
1 Dansk Folkeparti 18
2 Socialdemokratiet 14
3 Socialistisk Folkeparti 6
4 Enhedslisten 3
5 Javnaðarflokkurin 3
6 Tjóðveldi 2
7 Radikale Venstre 1

Fordelt på de enkelte politikere, er det dog stadig en socialdemokrat, som ligger i toppen af listen. Astrid Krag har stillet 4 spørgsmål med fokus på folkepensionisters rådighedsbeløb samt ældres mulighed for at komme på udflugter.  

Herefter følger 5 politikere, som alle nåede at stille 3 §20-spørgsmål i december måned. Kenneth Kristensen Berth har stillet spørgsmål om støjregler ved nybyggeri samt et enkelt om Toldstyrelsens julekort. Alex Ahrendtsens tre spørgsmål har handlet om så vidt forskellige emner som censurering af filmen ”Ternet Ninja”, vold mellem børn i skoler samt sagen om at Nyborg Gymnasium har tilladt to somaliske piger at fortsætte i 10. klasse, på trods af at deres forældre har mistet deres opholdstilladelse. Simon Kollerups spørgsmål har omhandlet bevaringen af gamle danske husdyr og planter, samt udledning af fosfor fra landbruget. Trine Torp har stillet spørgsmål om jagttid på pattedyr samt hjemløse unge, mens Sjúrður Skaale har spurgt til forhold for personer, som modtager førtidspension fra Færøerne og om dagpenge til dimittender, som også har læst på Færøerne.

December 2018
Nr. Politiker (parti) Antal spørgsmål
1 Astrid Krag (S) 4
2 Kenneth Kristensen Berth (DF) 3
2 Alex Ahrendtsen (DF) 3
2 Simon Kollerup (S) 3
2 Trine Torp (SF) 3
2 Sjúrður Skaale (JF) 3

New years greetings from Ulobby

“It can't be done” was probably the sentence I heard the most times when I told people about the idea of building software for lobbyists back in the very early Ulobby-days in 2016. 

But we knew we could do it. We wanted to kill the old and excluding “Lobbyism-is-all-about-the-network” perception and replace it with software and data, thereby opening up the political arena to more people. That was the vision. That is still the vision. So Bertel & I quit our jobs and set out to build it. I remember when I was hacking together a landing page on a Sunday afternoon to test the demand before we even had a line of code. The interests just exploded during the following days and led to interviews with more than 200 lobbyists, who provided us with valuable input and feedback, which we used to build the MVP and later also the beta version, before launching in the Danish market in November 2017. Early on during the development before we launched we were fortunate also to get great clients on the platform, who helped us test and provide feedback on the functions as we build them. Looking back, this was paramount for building a real platform - and not just an ad hoc tool on a website - which was an integrated part of the users day helping them solve their “pains”.

2018 at a glance

2018 was a great year for the Ulobby-team. We actually had the best year in the lifetime of our startup in terms of growth, revenue, clientbase, user activity etc. 

We have grown the team to 10 fantastic Ulobbyists. We have launched many new functions including our own mobile app. We have won many new big clients in Brussels as well as in Denmark. And now we have amazing clients in many different industries such as healthcare, education, waste, energy, finance, commerce, social etc. And we raised a new round of funding from our great investors. We have also taken a big step into other disciplines than Public Affairs, as many of our new tools are also being used by communications departements, legal & compliance as well as stakeholder relations departements. Especially Ulobby Touchpoints, our hyper scalable stakeholder relations tool, has been a major success for us in 2018 as we have implemented the tool for companies and organisations with users all over Europe. 

We expect this development to continue in 2019 - especially in the larger organisations and companies - as the need for understanding, professionalising and systematising the political activities as well as handling the stakeholder relations, will continue next year (and the coming years btw). 

What will 2019 look like?

2018 was a year with political uncertainty in US, UK, France, Germany etc. As I have spoken about many times this year, political risk is becoming a factor which more and more companies and organisations take very seriously and are spending more and more time and money on. I think this tendency will continue next year. Especially as 2019 will be influenced by the European elections with a new parliament, new commissioners and the negotiations for a new budget for the EU Commission will begin. In 2019 we will also see reviews of several directives coming up which is expected to result in paradigm shifts in many industries. In our home country of Denmark we are also looking forward to the upcoming elections, and already we have seen many of our clients prepare for the elections in new ways and use our platform as an integral part of the election preparations.

At Ulobby we expect to take a big step in to Europe in 2019 as we aim to expand in Brussels. The demand for tools and platforms which can help to provide an overview and professionalise the Public Affairs and stakeholder activities is increasing in the EU-capital. This is why we expect to open an office in the Belgian capital in 2019 as well as keep expanding in the Danish market. During the year our fantastic team will add new unique tools and features to the platform in areas such as legislative tracking, messaging, political monitoring and stakeholder relations management. In 2019 we will also launch a new website as well as raise another round of funding in the spring. Lots to do!

So in short, we are already exited about 2019. A big thank you to the team, our clients and our investors for a fantastic 2018! Lets keep changing the Public Affairs industry and make it easier for everyone to understand and influence the political agenda.

Best,

Anders & the Ulobby-team

SE NOVEMBERS MEST SPØRGENDE PARTIER OG MF’ERE

Ulobby er nu tilbage med opgørelsen over Folketingets mest spørgende partier og politikere, denne gang er det opgørelsen for november. 

I alt blev der i november stillet 127 §20-spørgsmål af 48 MF’ere, med Socialdemokratiet som det klart mest spørgende parti. Med halvt så mange spørgsmål, finder vi Dansk Folkeparti, der i november stillede 36 §20-spørgsmål – over tre gange så mange som SF, der stillede 11.

November 2018
Nr. Parti Antal §20-spørgsmål
1 Socialdemokratiet 61
2 Dansk Folkeparti 36
3 Socialistisk Folkeparti 11
4 Enhedslisten 9
5 Radikale Venstre 4
6 Alternativet 3
7 Tjóðveldi 2
8 Javnaðarflokkurin 1

Rettes blikket mod de mest spørgelystne MF’ere, bliver det til en delt førsteplads. Jens Joel og Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet kan, sammen med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, stille sig øverst på skamlen. Peter Kofod (DF) og Bjarne Laustsen (S) står som selvstændige afsendere af alle deres §20-spørgsmål, hvorimod Jens Joel (S) får lidt hjælp fra sine partifæller. Denne måneds 2. plads indtages af tre partifæller.

November 2018
Nr. Spørger (parti) Antal §20-spørgsmål
1 Jens Joel (S) 8
1 Peter Kofod (DF) 8
1 Bjarne Laustsen (S) 8
2 Lea Wermelin (S) 7
2 Jesper Petersen (S) 7
2 Erik Christensen (S) 7

Jens Joel har sammen med Lea Wermelin stillet tre §20-spørgsmål, de to første til skatteminister Karsten Lauritzen (V) vedrørende skatten for de allerrigeste danskere. Det tredje er til energi -, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vedrørerende regeringens ambitioner på klimaområdet. Jens Joel spørger derudover til Danmarks forbrug af biodiesel.

Jens Joel stiller yderligt fire §20-spørgsmål sammen med partifællen Jesper Petersen. Også disse omhandler skatte- og indkomstforhold for de rigeste i Danmark. Det ene er en kopi af Jens Joel og Lea Wermelins ovenfor nævnte spørgsmål til skatteministeren – denne gang stillet til økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Bjarne Laustsen har spurgt til en række forskellige områder, blandt andet til kystsikring, taxakørekort, en kommunes budget og opførelse af havmølleparker.

Som eneste ikke-socialdemokrat er Dansk Folkepartis Peter Kofod med i toppen over antal stillede §20-spørgsmål. Han har rettet syv af dem til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). De handler blandt andet om plyndring af butikker, grænsekontrol, politiuddannelse og ventetid for kørekort. Det ottende spørgsmål er til udlændinge- og integrationsministeren og omhandler kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen i 2015.

En tredelt 2. plads
Jesper Petersen, Erik Christensen og Lea Wermelin har stillet næstflest spørgsmål og indtager derfor en tredelt 2. plads. Lea Wermelin har rejst fire §20-spørgsmål alene, to i relation til grundvandskvalitet, ét om yderligere klimaindsatser og ét om tolkningen af forsørgerpligt. 

Jesper Petersen står selvstændigt for tre spørgsmål, to i relation til social dumping og ét om kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen.

Sidste MF’er i månedens top-6 er Erik Christensen, der har fået lidt hjælp af partifællerne Benny Engelbrecht (S) og Astrid Krag (S). De spørger finansministeren om planerne for sundhedsvæsenet – meget aktuelt i en tid, hvor vi afventer sundhedsreformen. Erik Christensens eget spørgsmål omhandler arbejdsudbudsreformer.

Vi fortsætter
Vi vil i det nye år fortsætte med månedlige opgørelser over §20-spørgsmål. Forinden vil vi selvfølgelig også tage december med og kigge nærmere på, om politikerne allerede er gået på juleferie eller om vedtagelsen af finansloven kalder på et par §20-spørgsmål.

Folketingspolitikere på dobbeltarbejde

I dette indlæg retter vi fokus på politiske dobbeltmandater blandt folketingspolitikerne; særligt ét parti har mange dobbeltmandater, mens en række partier har valgt slet ikke at give deres politikere muligheden.

Helt overordnet set er der i dag 28 af Folketingets 179 medlemmer, der besidder et dobbeltmandat. Det vil sige, at 16 procent af Folketingets medlemmer bijobber som byråds- eller regionsrådsmedlem, og en enkelt sidder sågar alle tre steder. Oppositionen har interessant nok ingen dobbeltmandater, hvorimod regeringspartierne og DF alle har MF’ere, der til tider tager en anden politisk kasket på.

Antallet af dobbeltmandater fordelt på parti:

dblmandat_graf.png

Som det fremgår, har Dansk Folkeparti klart flest dobbeltmandater. 16 MF’ere – eller næsten halvdelen af DF’s folketingsgruppe – sidder samtidig i forskellige by- eller regionsråd rundt omkring i landet. I Venstre sidder 6 ud af partiets 34 folketingsmedlemmer på et dobbeltmandat. På tredjepladsen finder vi Det Konservative Folkeparti med 4 dobbeltmandater, hvilket betyder at over halvdelen af deres folketingsgruppe også sidder andre steder. Tre af disse er dog politikere, der er kommet i Folketinget som suppleanter for de konservative ministre. Det er samtidig også værd at bemærke, at en af de konservative politikere har 3 forskellige politiske hverv. Brigitte Klintskov Jerkel sidder både som byrådsmedlem i Greve, regionsmedlem i Region Sjælland og selvfølgelig som MF’er. Sidst har vi Liberal Alliance med to dobbeltmandater.

Som nævnt er det ikke alle partier, der kan se fordelene i at besidde flere politiske hverv. Mens det for Radikale Venstre mest lader til at være et tilfælde, at de ingen dobbeltmandater har, har S, SF, Alternativet og Enhedslisten forbudt det politisk dobbeltarbejde. Så sent som i foråret fremsatte Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) et forslag om at afskaffe muligheden for, at folketingsmedlemmer kan besidde dobbeltmandater. Forslaget blev dog forkastet, da kun SF og Alternativet stemte for. 

***************************************************************************************

I nedenstående fremgår det, hvilke folketingspolitikere, der har et dobbeltmandat:

Dansk Folkeparti; 16 ud af 37 med dobbeltmandat:
Claus Kvist Hansen, Horsens Byråd
Pia Adelsteen, Mariagerfjord Byråd
Dorthe Ullemose, Svendborg Byråd
Hans Kristian Skibby, Hedensted Byråd
Henrik Brodersen, Slagelse Byråd
Ib Poulsen, Thisted Byråd
Kenneth Kristensen Berth, Vallensbæk Byråd
Jan Rytkjær Callesen, Sønderborg Byråd
Jens Henrik Thulesen Dahl, Assens Byråd
Jeppe Jakobsen, Holbæk Byråd
René Christensen, Guldborgsund Byråd
Susanne Eilersen, Fredericia Byråd
Liselott Blixt, Greve Byråd
Mikkel Dencker, Hvidovre Kommunalbestyrelse
Marlene Harpsøe, Helsingør Byråd
Merete Dea Larsen, Roskilde Byråd 

Venstre; 6 ud af 34 med dobbeltmandat:
Hans Andersen, Frederikssund Byråd
Jacob Jensen, Region Sjælland
Jan E. Jørgensen, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Marcus Knuth, Københavns Borgerrepræsentation
Martin Geertsen, Region Hovedstaden
Carsten Kissmeyer, Region Midtjylland 

Konservative; 4 ud af 6 med dobbeltmandat:
Brigitte Klintskov Jerkel, Region Sjælland og Greve Byråd
Orla Østerby, Lemvig Byråd
Merete Scheelsbeck, Høje-Taastrup Byråd
Erik Lund, Allerød Byråd (Stedfortræder mens Mette Abildgaard er på barsel) 

Liberal Alliance; 2 ud af 13 med dobbeltmandat:
Laura Lindahl, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Villum Christensen, Slagelse Byråd 

Kilde: Ulobbys egen kortlægning. Senest opdateret 17/10-18.

JOB: Grafisk designpraktikant til Ulobby

Kunne du tænke dig at arbejde i spændingsfeltet mellem politik og tech? Og har du lyst til at afprøve dine kompetencer i et startup med fuld fart på? Så er du måske Ulobbys nye praktikant. 

Lige nu leder vi efter en dygtig og kreativ praktikant, som har lyst til at være en del af det bedste team i foråret 2019.

Om Ulobby

Hos Ulobby mener vi, at lobbyarbejde skal baseres på data frem for mavefornemmelser, og vores ambition er at ændre måden, Public Affairs-arbejde udføres på – så det bliver lettere, mere automatiseret og mere transparent. Public Affairs-branchen står foran en digital revolution, hvor ny teknologi vil ændre ligevægten i branchen.

Vores kunder spænder bredt fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer og dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Efter at have lanceret den danske platform i 2017, er vi nu ved at udvikle en EU-version, som vil ramme Bruxelles i 2019.

I Ulobby er to dage sjældent ens. Vores daglige arbejde præges af nye opgaver og nye muligheder, og afstanden mellem idé og handling er kort. Som praktikant får du derfor mulighed for at være med til at præge og udvikle vores arbejdsgange og produkter. Det betyder samtidig, at vi også forventer, at du byder ind med dine holdninger og forslag.

Du kan se mere om os og platformen på ulobby.dk.

Om praktikstillingen

Som grafisk praktikant med fokus på design kommer du blandt andet til at:

 • Udvikle og producere visuelt materiale til sociale medier og marketing

 • Bidrage med infographics og lignende til nyhedsbreve til brugere og eksterne relationer

 • Opdatere og videreudvikle Ulobbys visuelle identitet

 • Deltage i udvikling af platformen og dens indhold og funktioner

 • Være med til at ændre Public Affairs-branchen!

Derudover byder startup-livet indimellem på uforudsete opgaver fra dag til dag, og vi er samtidig også åbne for at tilpasse opgaverne til dine kompetencer og interesser.

Om dig

Vi forventer at du:

 • Er selvkørende og kan tage initiativ samt trives med ansvar

 • Har et skarpt øje for grafisk design og sans for detaljen

 • Har kendskab til relevante værktøjer, eksempelvis InDesign og Photoshop. Erfaring med Sketch, Adobe XD eller lignende er ligeledes en fordel

 • Læser på en relevant uddannelse – indenfor design, visuel kommunikation eller lignende – og kan tage praktikken som en del af din uddannelse

 • Er flydende på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt)  

Praktisk

Vi holder til på Creators Floor på Frederiksberg og er pt. 10 engagerede kollegaer.

Vi er fleksible i forhold til praktikperioden, men forestiller os start omkring 1. februar, samt at du kan være her som minimum nogle måneder. Betalt frokost og kaffeordning følger med, samt mulighed for erkendtlighed.

Lyder ovenstående som noget for dig? Så ser vi frem til at høre fra dig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mariann Malchau Olsen på [email protected]. Ansøgning, CV og eksempler på tidligere projekter skal ligeledes sendes til [email protected]. Ansøgningsfrist er 21. november, men vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt.

Job: Praktikant til Public Affairs og politik

Kunne du tænke dig at arbejde i spændingsfeltet mellem politik og tech? Vil du være med til at digitalisere Public Affairs-branchen og gøre det lettere for flere at blive hørt i den politiske beslutningsproces? Og kunne du tænke dig at arbejde i et startup med fuld fart på? Så er du måske Ulobbys nye praktikant.

Lige nu leder vi efter en dygtig praktikant, som har lyst til at være en del af det bedste team i foråret 2019.

Om Ulobby

Hos Ulobby mener vi, at lobbyarbejde skal baseres på data frem for mavefornemmelser, og vores ambition er at ændre måden, Public Affairs-arbejde udføres på – så det bliver lettere, mere automatiseret og mere transparent. Public Affairs-branchen står foran en digital revolution, hvor ny teknologi vil ændre ligevægten i branchen. Gamle netværk og lange frokoster bliver erstattet af teknologi og data.

Vores kunder spænder bredt fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer og dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Efter at have lanceret den danske platform i 2017, er vi nu ved at udvikle en EU-version, som vil ramme Bruxelles i 2019.

I Ulobby er to dage sjældent ens. Vores daglige arbejde præges af nye opgaver og nye muligheder, hvor afstanden mellem idé og handling er kort. Som praktikant får du derfor mulighed for at være med til at præge og udvikle vores arbejdsgange og produkter. Det betyder samtidig, at vi også forventer, at du byder ind med dine holdninger og forslag.

Du kan se mere om os og platformen på ulobby.dk.

Om jobbet

Som praktikant med fokus på Public Affairs og politik kommer du blandt andet til at:

 • Være medansvarlig for at drive Ulobby Research og lave politiske analyser hertil

 • Lave desk research og analysearbejde, blandt andet i relation til EU

 • Hjælpe med kommunikationen med vores kunder

 • Deltage i udvikling af platformen og dens indhold og funktioner

 • Assistere i rådgivningen af kunder

 • Være med til at ændre Public Affairs-branchen!

Derudover byder startup-livet indimellem på uforudsete opgaver fra dag til dag, og vi er samtidig også åbne for at tilpasse opgaverne til dine kompetencer og interesser.

Om dig

Vi forventer at du:

 • Er selvkørende og kan tage initiativ samt trives med ansvar

 • Er analytisk af natur

 • Har godt kendskab til det politiske landskab – både i Danmark og EU

 • Kender til Public Affairs området eller er interesseret i at lære om det

 • Læser på en relevant uddannelse – eksempelvis statskundskab, IBP eller politisk kommunikation – og kan tage praktikken som en del af din uddannelse

 • Er flydende på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt) 

Da vi udvikler software, er det også et plus, hvis du ikke er bange for computere.

Praktisk

Vi holder til på Creators Floor på Frederiksberg og er pt. 10 engagerede kollegaer.

Praktikperioden løber fra primo februar til ultimo juni, men vi er naturligvis fleksible med at tilrettelægge praktikken. Det gælder også, hvis du eksempelvis har brug for at følge et fag på din uddannelse sideløbende med praktikken. Betalt frokost og kaffeordning følger med, samt mulighed for erkendtlighed.

Lyder ovenstående som noget for dig? Så ser vi frem til at høre fra dig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mariann Malchau Olsen på [email protected]. Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter kan ligeledes sendes til [email protected]. Ansøgningsfrist er 31. oktober, men vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt.

Job: Public Affairs direktør med ansvar for salg

Vi vokser, og derfor søger vi ny kollega til at lede salget i Danmark. Så vil du være med på det voksende Ulobby-team, så er det nu, du skal slå til.

For Ulobby er kommet flyvende fra start her efter sommerferien:

 • Vi har nu kunder indenfor energi, sundhed, social, finans, pension, uddannelse, tele etc.

 • Vi er nu 9 på teamet

 • Vi har udvidet kontoret

 • Men vi har plads til flere

 • Og vi har rygende travlt!

 • For vi lancerer en række spritnye funktioner & services senere på året,

Så er du interesseret i at arbejde med politik og teknologi, og vil du være med til at gøre det lettere for alle at forstå og påvirke den politiske beslutningsproces? Så er muligheden der nu.

For vi søger en ny kollega til at drive salget sammen med verdens bedste Ulobby-team.

Om stillingen

Vi søger en Public Affairs direktør med ansvar for salget i Danmark.

Den rette kandidat har:

 • Dokumenteret erfaring med B2B-salg og/eller Public Affairs/PR-ydelser, eksempelvis fra bureau eller in-house

 • Erfaring med at tale med kunder og give dem god service og rådgivning

 • Evnerne til selv at skabe Public Affairs-content,

 • En proaktiv tilgang til kunder og potentielle kunder

 • Og vigtigst: Måske går du med en lille uforløst iværksætter i maven

Om os

Ulobby er et startup, der laver unik software til Public Affairs-specialister. Platformen blev lanceret på det danske marked i efteråret 2017.   

Platformen rummer alle nødvendige funktioner og redskaber, der skal til for at sikre et professionelt Public Affairs-setup, herunder politisk monitorering, styring og koordinering samt budskabsudvikling.

Ulobbys kunder spænder fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer, og brancherne dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Ulobby har både kunder i Danmark og i Bruxelles.

Ulobby er stiftet af CEO Anders Kopp Jensen og CTO Bertel Torp i 2016, og virksomheden har foreløbigt rejst to runder kapital undervejs. Visionen med platformen er at gøre Public Affairs-arbejdet mere databaseret og automatiseret, og dermed mere tilgængeligt for flere.

Målet er at skalere platformen til hele Europa, begyndende med DK i 2017, og herefter Bruxelles i 2019.

Deadline

Vi søger stillingen besat hurtigst muligt og afholder løbende samtaler. Så vent ikke med at kontakte os, hvis du er interesseret i stillingen.

Kontakt

Er du interesseret i stillingen, så send et CV og et par linjer om, hvorfor du gerne vil med på Ulobby-teamet. Du kan sende det til Anders Kopp Jensen på [email protected]

NB: Vi frabeder os henvendelser fra rekrutteringsbureauer og rekrutteringsplatforme (no agencies please).