SE NOVEMBERS MEST SPØRGENDE PARTIER OG MF’ERE

Ulobby er nu tilbage med opgørelsen over Folketingets mest spørgende partier og politikere, denne gang er det opgørelsen for november. 

I alt blev der i november stillet 127 §20-spørgsmål af 48 MF’ere, med Socialdemokratiet som det klart mest spørgende parti. Med halvt så mange spørgsmål, finder vi Dansk Folkeparti, der i november stillede 36 §20-spørgsmål – over tre gange så mange som SF, der stillede 11.

November 2018
Nr. Parti Antal §20-spørgsmål
1 Socialdemokratiet 61
2 Dansk Folkeparti 36
3 Socialistisk Folkeparti 11
4 Enhedslisten 9
5 Radikale Venstre 4
6 Alternativet 3
7 Tjóðveldi 2
8 Javnaðarflokkurin 1

Rettes blikket mod de mest spørgelystne MF’ere, bliver det til en delt førsteplads. Jens Joel og Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet kan, sammen med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, stille sig øverst på skamlen. Peter Kofod (DF) og Bjarne Laustsen (S) står som selvstændige afsendere af alle deres §20-spørgsmål, hvorimod Jens Joel (S) får lidt hjælp fra sine partifæller. Denne måneds 2. plads indtages af tre partifæller.

November 2018
Nr. Spørger (parti) Antal §20-spørgsmål
1 Jens Joel (S) 8
1 Peter Kofod (DF) 8
1 Bjarne Laustsen (S) 8
2 Lea Wermelin (S) 7
2 Jesper Petersen (S) 7
2 Erik Christensen (S) 7

Jens Joel har sammen med Lea Wermelin stillet tre §20-spørgsmål, de to første til skatteminister Karsten Lauritzen (V) vedrørende skatten for de allerrigeste danskere. Det tredje er til energi -, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vedrørerende regeringens ambitioner på klimaområdet. Jens Joel spørger derudover til Danmarks forbrug af biodiesel.

Jens Joel stiller yderligt fire §20-spørgsmål sammen med partifællen Jesper Petersen. Også disse omhandler skatte- og indkomstforhold for de rigeste i Danmark. Det ene er en kopi af Jens Joel og Lea Wermelins ovenfor nævnte spørgsmål til skatteministeren – denne gang stillet til økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Bjarne Laustsen har spurgt til en række forskellige områder, blandt andet til kystsikring, taxakørekort, en kommunes budget og opførelse af havmølleparker.

Som eneste ikke-socialdemokrat er Dansk Folkepartis Peter Kofod med i toppen over antal stillede §20-spørgsmål. Han har rettet syv af dem til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). De handler blandt andet om plyndring af butikker, grænsekontrol, politiuddannelse og ventetid for kørekort. Det ottende spørgsmål er til udlændinge- og integrationsministeren og omhandler kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen i 2015.

En tredelt 2. plads
Jesper Petersen, Erik Christensen og Lea Wermelin har stillet næstflest spørgsmål og indtager derfor en tredelt 2. plads. Lea Wermelin har rejst fire §20-spørgsmål alene, to i relation til grundvandskvalitet, ét om yderligere klimaindsatser og ét om tolkningen af forsørgerpligt. 

Jesper Petersen står selvstændigt for tre spørgsmål, to i relation til social dumping og ét om kommunale udgifter i forhold til migrantsituationen.

Sidste MF’er i månedens top-6 er Erik Christensen, der har fået lidt hjælp af partifællerne Benny Engelbrecht (S) og Astrid Krag (S). De spørger finansministeren om planerne for sundhedsvæsenet – meget aktuelt i en tid, hvor vi afventer sundhedsreformen. Erik Christensens eget spørgsmål omhandler arbejdsudbudsreformer.

Vi fortsætter
Vi vil i det nye år fortsætte med månedlige opgørelser over §20-spørgsmål. Forinden vil vi selvfølgelig også tage december med og kigge nærmere på, om politikerne allerede er gået på juleferie eller om vedtagelsen af finansloven kalder på et par §20-spørgsmål.

Folketingspolitikere på dobbeltarbejde

I dette indlæg retter vi fokus på politiske dobbeltmandater blandt folketingspolitikerne; særligt ét parti har mange dobbeltmandater, mens en række partier har valgt slet ikke at give deres politikere muligheden.

Helt overordnet set er der i dag 28 af Folketingets 179 medlemmer, der besidder et dobbeltmandat. Det vil sige, at 16 procent af Folketingets medlemmer bijobber som byråds- eller regionsrådsmedlem, og en enkelt sidder sågar alle tre steder. Oppositionen har interessant nok ingen dobbeltmandater, hvorimod regeringspartierne og DF alle har MF’ere, der til tider tager en anden politisk kasket på.

Antallet af dobbeltmandater fordelt på parti:

dblmandat_graf.png

Som det fremgår, har Dansk Folkeparti klart flest dobbeltmandater. 16 MF’ere – eller næsten halvdelen af DF’s folketingsgruppe – sidder samtidig i forskellige by- eller regionsråd rundt omkring i landet. I Venstre sidder 6 ud af partiets 34 folketingsmedlemmer på et dobbeltmandat. På tredjepladsen finder vi Det Konservative Folkeparti med 4 dobbeltmandater, hvilket betyder at over halvdelen af deres folketingsgruppe også sidder andre steder. Tre af disse er dog politikere, der er kommet i Folketinget som suppleanter for de konservative ministre. Det er samtidig også værd at bemærke, at en af de konservative politikere har 3 forskellige politiske hverv. Brigitte Klintskov Jerkel sidder både som byrådsmedlem i Greve, regionsmedlem i Region Sjælland og selvfølgelig som MF’er. Sidst har vi Liberal Alliance med to dobbeltmandater.

Som nævnt er det ikke alle partier, der kan se fordelene i at besidde flere politiske hverv. Mens det for Radikale Venstre mest lader til at være et tilfælde, at de ingen dobbeltmandater har, har S, SF, Alternativet og Enhedslisten forbudt det politisk dobbeltarbejde. Så sent som i foråret fremsatte Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) et forslag om at afskaffe muligheden for, at folketingsmedlemmer kan besidde dobbeltmandater. Forslaget blev dog forkastet, da kun SF og Alternativet stemte for. 

***************************************************************************************

I nedenstående fremgår det, hvilke folketingspolitikere, der har et dobbeltmandat:

Dansk Folkeparti; 16 ud af 37 med dobbeltmandat:
Claus Kvist Hansen, Horsens Byråd
Pia Adelsteen, Mariagerfjord Byråd
Dorthe Ullemose, Svendborg Byråd
Hans Kristian Skibby, Hedensted Byråd
Henrik Brodersen, Slagelse Byråd
Ib Poulsen, Thisted Byråd
Kenneth Kristensen Berth, Vallensbæk Byråd
Jan Rytkjær Callesen, Sønderborg Byråd
Jens Henrik Thulesen Dahl, Assens Byråd
Jeppe Jakobsen, Holbæk Byråd
René Christensen, Guldborgsund Byråd
Susanne Eilersen, Fredericia Byråd
Liselott Blixt, Greve Byråd
Mikkel Dencker, Hvidovre Kommunalbestyrelse
Marlene Harpsøe, Helsingør Byråd
Merete Dea Larsen, Roskilde Byråd 

Venstre; 6 ud af 34 med dobbeltmandat:
Hans Andersen, Frederikssund Byråd
Jacob Jensen, Region Sjælland
Jan E. Jørgensen, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Marcus Knuth, Københavns Borgerrepræsentation
Martin Geertsen, Region Hovedstaden
Carsten Kissmeyer, Region Midtjylland 

Konservative; 4 ud af 6 med dobbeltmandat:
Brigitte Klintskov Jerkel, Region Sjælland og Greve Byråd
Orla Østerby, Lemvig Byråd
Merete Scheelsbeck, Høje-Taastrup Byråd
Erik Lund, Allerød Byråd (Stedfortræder mens Mette Abildgaard er på barsel) 

Liberal Alliance; 2 ud af 13 med dobbeltmandat:
Laura Lindahl, Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Villum Christensen, Slagelse Byråd 

Kilde: Ulobbys egen kortlægning. Senest opdateret 17/10-18.

JOB: Grafisk designpraktikant til Ulobby

Kunne du tænke dig at arbejde i spændingsfeltet mellem politik og tech? Og har du lyst til at afprøve dine kompetencer i et startup med fuld fart på? Så er du måske Ulobbys nye praktikant. 

Lige nu leder vi efter en dygtig og kreativ praktikant, som har lyst til at være en del af det bedste team i foråret 2019.

Om Ulobby

Hos Ulobby mener vi, at lobbyarbejde skal baseres på data frem for mavefornemmelser, og vores ambition er at ændre måden, Public Affairs-arbejde udføres på – så det bliver lettere, mere automatiseret og mere transparent. Public Affairs-branchen står foran en digital revolution, hvor ny teknologi vil ændre ligevægten i branchen.

Vores kunder spænder bredt fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer og dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Efter at have lanceret den danske platform i 2017, er vi nu ved at udvikle en EU-version, som vil ramme Bruxelles i 2019.

I Ulobby er to dage sjældent ens. Vores daglige arbejde præges af nye opgaver og nye muligheder, og afstanden mellem idé og handling er kort. Som praktikant får du derfor mulighed for at være med til at præge og udvikle vores arbejdsgange og produkter. Det betyder samtidig, at vi også forventer, at du byder ind med dine holdninger og forslag.

Du kan se mere om os og platformen på ulobby.dk.

Om praktikstillingen

Som grafisk praktikant med fokus på design kommer du blandt andet til at:

 • Udvikle og producere visuelt materiale til sociale medier og marketing

 • Bidrage med infographics og lignende til nyhedsbreve til brugere og eksterne relationer

 • Opdatere og videreudvikle Ulobbys visuelle identitet

 • Deltage i udvikling af platformen og dens indhold og funktioner

 • Være med til at ændre Public Affairs-branchen!

Derudover byder startup-livet indimellem på uforudsete opgaver fra dag til dag, og vi er samtidig også åbne for at tilpasse opgaverne til dine kompetencer og interesser.

Om dig

Vi forventer at du:

 • Er selvkørende og kan tage initiativ samt trives med ansvar

 • Har et skarpt øje for grafisk design og sans for detaljen

 • Har kendskab til relevante værktøjer, eksempelvis InDesign og Photoshop. Erfaring med Sketch, Adobe XD eller lignende er ligeledes en fordel

 • Læser på en relevant uddannelse – indenfor design, visuel kommunikation eller lignende – og kan tage praktikken som en del af din uddannelse

 • Er flydende på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt)  

Praktisk

Vi holder til på Creators Floor på Frederiksberg og er pt. 10 engagerede kollegaer.

Vi er fleksible i forhold til praktikperioden, men forestiller os start omkring 1. februar, samt at du kan være her som minimum nogle måneder. Betalt frokost og kaffeordning følger med, samt mulighed for erkendtlighed.

Lyder ovenstående som noget for dig? Så ser vi frem til at høre fra dig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mariann Malchau Olsen på [email protected]. Ansøgning, CV og eksempler på tidligere projekter skal ligeledes sendes til [email protected]. Ansøgningsfrist er 21. november, men vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt.

Job: Praktikant til Public Affairs og politik

Kunne du tænke dig at arbejde i spændingsfeltet mellem politik og tech? Vil du være med til at digitalisere Public Affairs-branchen og gøre det lettere for flere at blive hørt i den politiske beslutningsproces? Og kunne du tænke dig at arbejde i et startup med fuld fart på? Så er du måske Ulobbys nye praktikant.

Lige nu leder vi efter en dygtig praktikant, som har lyst til at være en del af det bedste team i foråret 2019.

Om Ulobby

Hos Ulobby mener vi, at lobbyarbejde skal baseres på data frem for mavefornemmelser, og vores ambition er at ændre måden, Public Affairs-arbejde udføres på – så det bliver lettere, mere automatiseret og mere transparent. Public Affairs-branchen står foran en digital revolution, hvor ny teknologi vil ændre ligevægten i branchen. Gamle netværk og lange frokoster bliver erstattet af teknologi og data.

Vores kunder spænder bredt fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer og dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Efter at have lanceret den danske platform i 2017, er vi nu ved at udvikle en EU-version, som vil ramme Bruxelles i 2019.

I Ulobby er to dage sjældent ens. Vores daglige arbejde præges af nye opgaver og nye muligheder, hvor afstanden mellem idé og handling er kort. Som praktikant får du derfor mulighed for at være med til at præge og udvikle vores arbejdsgange og produkter. Det betyder samtidig, at vi også forventer, at du byder ind med dine holdninger og forslag.

Du kan se mere om os og platformen på ulobby.dk.

Om jobbet

Som praktikant med fokus på Public Affairs og politik kommer du blandt andet til at:

 • Være medansvarlig for at drive Ulobby Research og lave politiske analyser hertil

 • Lave desk research og analysearbejde, blandt andet i relation til EU

 • Hjælpe med kommunikationen med vores kunder

 • Deltage i udvikling af platformen og dens indhold og funktioner

 • Assistere i rådgivningen af kunder

 • Være med til at ændre Public Affairs-branchen!

Derudover byder startup-livet indimellem på uforudsete opgaver fra dag til dag, og vi er samtidig også åbne for at tilpasse opgaverne til dine kompetencer og interesser.

Om dig

Vi forventer at du:

 • Er selvkørende og kan tage initiativ samt trives med ansvar

 • Er analytisk af natur

 • Har godt kendskab til det politiske landskab – både i Danmark og EU

 • Kender til Public Affairs området eller er interesseret i at lære om det

 • Læser på en relevant uddannelse – eksempelvis statskundskab, IBP eller politisk kommunikation – og kan tage praktikken som en del af din uddannelse

 • Er flydende på dansk og engelsk (skriftligt og mundtligt) 

Da vi udvikler software, er det også et plus, hvis du ikke er bange for computere.

Praktisk

Vi holder til på Creators Floor på Frederiksberg og er pt. 10 engagerede kollegaer.

Praktikperioden løber fra primo februar til ultimo juni, men vi er naturligvis fleksible med at tilrettelægge praktikken. Det gælder også, hvis du eksempelvis har brug for at følge et fag på din uddannelse sideløbende med praktikken. Betalt frokost og kaffeordning følger med, samt mulighed for erkendtlighed.

Lyder ovenstående som noget for dig? Så ser vi frem til at høre fra dig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mariann Malchau Olsen på [email protected]. Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter kan ligeledes sendes til [email protected]. Ansøgningsfrist er 31. oktober, men vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt.

Job: Public Affairs direktør med ansvar for salg

Vi vokser, og derfor søger vi ny kollega til at lede salget i Danmark. Så vil du være med på det voksende Ulobby-team, så er det nu, du skal slå til.

For Ulobby er kommet flyvende fra start her efter sommerferien:

 • Vi har nu kunder indenfor energi, sundhed, social, finans, pension, uddannelse, tele etc.

 • Vi er nu 9 på teamet

 • Vi har udvidet kontoret

 • Men vi har plads til flere

 • Og vi har rygende travlt!

 • For vi lancerer en række spritnye funktioner & services senere på året,

Så er du interesseret i at arbejde med politik og teknologi, og vil du være med til at gøre det lettere for alle at forstå og påvirke den politiske beslutningsproces? Så er muligheden der nu.

For vi søger en ny kollega til at drive salget sammen med verdens bedste Ulobby-team.

Om stillingen

Vi søger en Public Affairs direktør med ansvar for salget i Danmark.

Den rette kandidat har:

 • Dokumenteret erfaring med B2B-salg og/eller Public Affairs/PR-ydelser, eksempelvis fra bureau eller in-house

 • Erfaring med at tale med kunder og give dem god service og rådgivning

 • Evnerne til selv at skabe Public Affairs-content,

 • En proaktiv tilgang til kunder og potentielle kunder

 • Og vigtigst: Måske går du med en lille uforløst iværksætter i maven

Om os

Ulobby er et startup, der laver unik software til Public Affairs-specialister. Platformen blev lanceret på det danske marked i efteråret 2017.   

Platformen rummer alle nødvendige funktioner og redskaber, der skal til for at sikre et professionelt Public Affairs-setup, herunder politisk monitorering, styring og koordinering samt budskabsudvikling.

Ulobbys kunder spænder fra internationale virksomheder over startups til erhvervsorganisationer, og brancherne dækker bl.a. sundhed, energi, uddannelse og tele. Ulobby har både kunder i Danmark og i Bruxelles.

Ulobby er stiftet af CEO Anders Kopp Jensen og CTO Bertel Torp i 2016, og virksomheden har foreløbigt rejst to runder kapital undervejs. Visionen med platformen er at gøre Public Affairs-arbejdet mere databaseret og automatiseret, og dermed mere tilgængeligt for flere.

Målet er at skalere platformen til hele Europa, begyndende med DK i 2017, og herefter Bruxelles i 2019.

Deadline

Vi søger stillingen besat hurtigst muligt og afholder løbende samtaler. Så vent ikke med at kontakte os, hvis du er interesseret i stillingen.

Kontakt

Er du interesseret i stillingen, så send et CV og et par linjer om, hvorfor du gerne vil med på Ulobby-teamet. Du kan sende det til Anders Kopp Jensen på [email protected]

NB: Vi frabeder os henvendelser fra rekrutteringsbureauer og rekrutteringsplatforme (no agencies please).

Se hvad politikerne snakker om på Folkemødet

Folkemødet er godt i gang – og det er snakken på de sociale medier også. Men hvad bruger politikerne deres tid på Folkemødet på? Vi undersøger her, hvad politikerne snakker om på Twitter, når de skriver om Folkemødet; helt præcis ser vi på, hvilke hashtags politikerne bruger sammen med #fmdk – resultatet kan ses nedenfor.

Udover at politikerne bruger en masse hashtags, som relaterer sig til selve Folkemødet – Bornholm, Folkemøde og Strandbaren – er der også nogle mere generelle emner, der går igen. Blandt andet fylder børn, undervisning og uddannelse meget med hashtags som #skolechat, #uddpol, #studieliv og #godtbørneliv – sidstnævnte et hashtag, som særligt BUPL også bruger. Derudover fylder sundhed også meget – blandt andet på #sundpol, #sundtelt og #HPV. Ellers er emner som tech – eksempelvis #techteltet – og det maritime område – #blaadk – også på banen, ligesom verdensmålene også bliver diskuteret.

På aktørsiden er nogle også lykkedes med at fylde dagsordenen med deres egne hashtags. Liberal Alliance fylder særlig meget med #frihedisigte, og Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer – også kaldet Spisekammeret – er begge meget omtalte. Sidst men ikke mindst formår Karen Melchior fra Radikale Venstre at få sit eget hashtag – karensFMdk – langt op af listen, selvom hun næsten er den eneste, der bruger det.

wordcloud_fm.jpg

Ulobbys guide til lobby-events på Folkemødet

I dag starter Folkemødet og til lobbyisternes festival skal vi selvfølgelig også snakke om os selv. Vi har fundet en række spændende lobby-arrangementer, som vi vil prøve at nå forbi, og giver dig her Ulobbys guide til lobby-events de kommende dage.

Fredag d. 15. juni:

Kl. 9.15: Lobbyist lounge: Demokratiet i skønneste (u)orden?
Anders Lund Madsen styrer debat om lobbyisme og lobbyisternes arbejde - med deltagelse af blandt andre Anders Ladekarl og Pia Kjærsgaard.

Kl. 12.00: Guldlok og de tre lobbyister
Lobbyisme i EU-perspektiv med Bendt Bendtsen og Anders Stouge.

Lørdag d. 16. juni:

Kl. 11.00: Penge i politik: Spilder kommuner skattekroner på lobby?
Debat om kommunernes brug af eksterne konsulenter med blandt andre borgmestrene fra Ære og Tønder kommune.

Kl. 14.00: Lobbyistspillet 2018 - Indledende runde
En række ungdomsorganisationer skal overbevise et ekspertpanel om, at deres sag er den vigtigste - de bedste går videre til finalen.

Kl. 15.00: Lobbyistspillet 2018 - Finalen
Vinderne af den indledende runde skal nu overbevise Christine Antorini, Marianne Jelved og Jacob Mark om, at netop deres sag fortjener politikernes opmærksomhed.

Ulobby ønsker alle et godt Folkemøde!

Årsopgørelse: Se de mest spørgende folketingsmedlemmer

Selvom Folketingsåret endnu ikke er helt ovre, ser vi i anledning af Folkemødet tilbage på året, der er gået i Folketinget; nærmere bestemt hvem der, set over året, har stillet og besvaret flest §20-spørgsmål.

I alt er der indtil nu stillet 922 §20-spørgsmål i Folketingsåret 2017/2018. Af disse er 71 stillet af den mest spørgende MF’er – som også tidligere har markeret sig i vores måned-opgørelser over de mest nysgerrige folketingsmedlemmer – Flemming Møller Mortensen, hvis mærkesag over hele året har været rygning.

Ligesom at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – som de største partier udenfor regering – har stillet flest spørgsmål på parti-niveau, er det også politikere fra disse to partier, der dominerer top 5, med en enkelt SF’er, Kirsten Normann Andersen, på 5. pladsen. I alt har de 5 mest spørgende MF’ere stillet næsten en fjerdedel af det samlede antal §20-spørgsmål. 

Nr. Navn (parti) Antal §20-spørgsmål
1 Flemming Møller Mortensen (S) 71
2 Peter Kofod Poulsen (DF) 48
3 Kenneth Kristensen Berth (DF) 36
3 Rasmus Prehn (S) 36
5 Kirsten Normann Andersen (SF) 33

Ser vi på ministrene, er der stor forskel på, hvor mange §20-spørgsmål, de hver især har skulle svare på.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, har særligt Søren Pape Poulsen og Ellen Trane Nørby – men i en vis grad også Ole Birk Olesen – haft rigtig travlt på denne front med mellem 95 og 119 spørgsmål hver. Derudover er der stillet 62 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren, hvor spørgsmålene altså har været fordelt mellem Esben Lunde Larsen og Jacob Ellemann-Jensen. På 5. pladsen finder vi statsministeren, som er blevet stillet spørgsmål om blandt andet Grønland, regeringens ghettoplan, borgmesterlønninger og beskæringer i DR.

Nr. Minister (navn) Antal §20-spørgsmål
1 Justitsministeren (Søren Pape Poulsen) 119
2 Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) 113
3 Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) 95
4 Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen, Jacob Ellemann-Jensen) 62
5 Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen) 61