Ulobby får millioninvestering

Ulobby har ved udgangen af juni fået tilført en millioninvestering fra CAPNOVA. Ulobby er en software as as service (SaaS)-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre interessevaretagelse mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle.

”Ulobby har fra første dag oplevet en stor interesse fra en bred vifte af virksomheder, NGO’er, kommuner og erhvervsorganisationer. Derfor er vi glade for, at vi nu får tilført yderligere kapital, der gør, at vi kan skrue endnu mere op for tempoet,” siger founder og CEO Anders Kopp Jensen, der startede Ulobby med Bertel Torp i begyndelsen af 2016.

Ulobby åbnede for betakunder i december 2016 og modtog i foråret 2017 en investering fra InnovationsFonden på godt 450.000 kr. øremærket et banebrydende projekt om opinion mining til kommerciel brug. 

”Platformen bliver lanceret i Danmark til efteråret, og det er planen, at vi går ind i andre lande næste år. Vi får løbende henvendelser fra udlandet, så vi ved, der er en efterspørgsel,” udtaler Anders Kopp Jensen.

Anders Klinkby indtræder som bestyrelsesformand i selskabet. Anders Klinkby har en gennem en årrække arbejdet med kommunikation, interessevaretagelse og ledelse i finanssektoren. 

Investment manager Jesper Hart-Hansen repræsenterer CAPNOVA i bestyrelsen. Jesper Hart-Hansen har en lang erfaring med udvikling af digitale virksomheder og har blandt andet arbejdet for eBay og været medstifter af GlobalConnect A/S.

Om Ulobby
Ulobby er en SaaS-platform, der gør det muligt for alle at arbejde som lobbyister og professionalisere deres lobbyaktiviteter. Ulobbys vision er at gøre lobbydisciplinen mere demokratisk, transparent og tilgængelig for alle – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Læs mere om Ulobby på www.ulobby.dk

Om CAPNOVA
CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, der investerer risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.

Læs mere på www.capnova.dk

Yderligere information, kontakt:
Founder og CEO for Ulobby, Anders Kopp Jensen tlf. 3153 3134

 

Sig farvel til stakeholder mappingen

Mange virksomheder og organisationer bruger megen tid og ikke mindst mange penge på den klassiske mapping af stakeholders. På et kommunikationsbureau kan en stakeholder mapping snildt ende med at koste 60-80.000 kr. 
Her er metoden ofte en simpel Infomedia- og/eller Google-søgning udført af en praktikant eller student. Slutproduktet ofte et Excel-ark eller PowerPoint med en masse navne. Tidskrævende og outdated kort efter. 

Erstatningen er dog klar - som en del af Ulobby - i form af netværksvisualisering, der bl.a via machine leaning samler alle dine stakeholders og samtidig automatisk præsenterer dem visuelt, så du kan se, hvor du har stærke relationer, og hvor du skal sætte ind. Hurtigt, automatisk og til en brøkdel af bureaupriserne. 

Innovationsfonden investerer i Ulobby

København d. 20. februar: Innovationsfonden har offentliggjort en investering i Ulobby, verdens første platform til lobbyister. 

Investeringen lyder på godt 450.000 kr. og går til udvikling af et opinion mining-værktøj. Den samlede ramme for InnoBooster-projektet er 1.345.000 mio. kr. 

Projektet er banebrydende og vil være blandt de første kommercielle forsøg på at anvende opinion mining til politisk brug i Danmark. 

Med InnoBooster-støtten vil Ulobby udvikle et opinion mining-værktøj til platformen, der vil give brugeren indsigt i, hvilke aktører, der deltager i debatten af en given politisk dagsorden, identificere hvilke problemer og løsninger i debatten, politikerne er optagede af, samt hvilke sentimenter, debatterne vækker. 

Det er ambitionen at gøre det muligt for virksomheder og organisationer at foretage A/B-test af budskaber via softwaren, inden der eksempelvis lanceres store kampagner og markedsføringstiltag i bybilledet eller online. Derved bliver det muligt at ramme målgruppen uden at risikere at budskabet drukner eller rammer skævt. 

Ulobby vil på InnoBooster-projektet arbejde sammen med en række forskellige aktører inden for forskningsverdenen. 

Om Ulobby
Ulobby er verdens første platform til lobbyister. Platformen samler al relevant politisk info og data, som brugeren har brug for, og giver samtidig lobbyisten redskaber til at systematisere, planlægge og udvikle lobbyarbejdet. Ulobby har proof-of-concept og proof-of-sales og nye virksomheder og organisationer fra ind- og udland tilmelder sig dagligt.

Ulobbys mantra er "lobby for alle", der helt enkelt betyder, at alle - uanset ressourcer - skal have mulighed for at arbejde som lobbyist. Ved hjælp af data og teknologi frem for mavefornemmelser. 

Lobbyarbejde er svært, ikke? 

Svaret afhænger nok af, hvem du spørger. Public Affairs-rådgivere, der lever af at sælge deres tid til 3000 kr. i timen, vil helt sikkert mene, at det næsten er umuligt at eksekvere en god indsats uden deres hjælp. Men vi mener ikke, det behøver at være så svært, som nogen måske gerne vil have det til at virke. 

Og slet ikke med vores nye funktion i platformen, der gør det muligt at få en udførlig intro til lobbyarbejdets ABC. Vi kalder den nye læringsfunktion for "Ulobby Educate". Funktionen tager dig igennem alle steps i en lobbyindsats, lige fra problemet opstår, over planlægning og research, til eksekvering af aktiviteter og møder med politikere.  

Ulobby Educate gør dig i stand til at involvere flere medarbejdere i lobbyarbejdet, hæve niveauet af lobbyarbejdet på tværs af organisationen samt strømline fremtidige aktiviteter. På den måde er det samtidig muligt at sikre, at læringen fra lobbyarbejdet kommer din organisation til gavn i stedet for at uddelegere det hele til eksempelvis et bureau. Nye medarbejdere kan samtidig hurtigt komme ind i organisationens approach, metoder og aktiviteter. 

Kontakt os hvis du vil vide mere om platformen, og hvordan den kan hæve niveauet i din organisation. 

Digital startup vil demokratisere lobbyismen

Ulobby har givet interview til Mandag Morgen om vores platform, den overvældende interesse og fremtidens lobbyist. Vi mener teknologi vil forandre lobbydisciplinen og om få år vil "gode forbindelser" ikke være nok til at få politisk indflydelse. 

Artiklen er nu tilgængelig for alle og kan læses her (s. 28-29):

http://www.altinget.dk/misc/Mandag-Morgen-Feberramt-demokrati.pdf 

Fremtidens lobbyist bruger LaaS

Mange kender begrebet SaaS – "software as a service" – men kender du LaaS? 

LaaS = "Lobby as a service" er et begreb, vi har udviklet, der helt enkelt betyder, at du stempler ind og ud af rollen som lobbyist ved brug af en platform til dit lobbyarbejde. 

Vores mantra er "lobby for alle" og meningen med det er todelt: Vi vil selvfølgelig gerne have at flere får mulighed for at blive hørt i demokratiet (sænke entry barriers), men samtidig mener vi også, at det i fremtiden bør blive muligt for alle i en organisation at blive involveret i lobbyarbejde, uanset om det er kollegaen fra markedsføring, salgsafdelingen, HR, legal/compliance, direktionen eller bestyrelsen: alle kan være lobbyist ved hjælp af platformen. Så med LaaS mener vi ikke "consultancy services", hvor du på eks. på timebasis køber dig til en lobbyist fra et bureau, men derimod kan alle blive inddraget i lobbyarbejdet og hele organisationen kan begynde at tænke deres arbejde ind i en politisk virkelighed/kontekst. På den måde arbejder hele organisationen mod samme mål, i stedet for at lobbyarbejdet foregår fragmentarisk i et lille hjørne af organisationen eller er outsourcet til et bureau.

Og hvorfor mener vi, det er vigtigt? Fordi vi hurtigt opdagede, at når vi var ude og præsentere platformen for en virksomheds eller organisations lobbyister, så stod det hurtigt klart for alle i lokalet, at for at hæve niveauet af lobbyarbejdet til højeste niveau, så kræver det at hele organisationen er med. Og det er netop dét, der er kernen. For de virksomheder, der har mest succes med deres lobbyarbejde, er ofte de virksomheder, hvor hele organisationen arbejder hen imod samme mål, og hvor salg, markedsføring, stakeholder-arbejde, kommunikation, CSR etc. etc. altsammen peger i samme retning. Mange virksomheder har faktisk et godt setup med mange dygtige folk ombord. Men det har konkurrenterne ofte også. Så derfor bør fremtidens superlobbyister kigge på de mere fundamentale og strukturelle forhold i relation til lobbyarbejdet. Det bliver afgørende, om alle arbejder mod samme mål. Og om de bruger LaaS som omdrejningspunkt eller ej. 

Ulobby runder 200 sign ups

Ulobby rundede i begyndelsen af året 200 sign ups til platformen. Tak til alle, der har signet up. Efterhånden får vi sign ups hver eneste dag. Og vi sætter pris på hver eneste. 

Milepælen på de 200 sign ups blev nået samtidig med, vi åbnede op for de første brugere på platformen i denne måned. Og flere vil komme på de kommende uger. 

Feltet af virksomheder, organisationer og foreninger, der signer up, spænder meget bredt. Lige fra de internationale brands, over hærderkronede danske virksomheder til små organisationer med store politiske udfordringer. Det er vi særligt glade for, da det netop er dét, der er meningen med Ulobby: Lobbyisme skal være for alle. 

Det sætter samtidig en tyk streg under, at der er behov for nye redskaber til lobbyisten. En anden tilgang. De gamle netværk og frokostklubber er ikke længere nok. Ud med sildemadder, fadøl og gamle anekdoter. Ind med machine learning, data-mining og automatisering. 

Udover de mange sign ups modtager vi også mange henvendelser fra lobbyister, der ønsker input til, hvordan de skal indrette deres organisationer ift. lobbyarbejdet. Det gør vi meget gerne. Så sidder din organisation og overvejer fremtidens lobby setup? Så har du nu muligheden for at præge selve udviklingen af Ulobby-platformen. Er der særlige behov i din organisation, som vi kan udvikle på allerede nu, så tag straks fat i os - kontakt Anders på [email protected] eller ring 3153 3134 og hør nærmere.

Ulobby indgår 2-årig aftale med Dansk Erhverv

Ulobby har fra 1. januar 2017 indgået en 2-årig aftale med Dansk Erhverv, der gør platformen til omdrejningspunkt for organisationens politiske interessevaretagelse.

 Ulobby er en platform, der giver alle mulighed for at arbejde professionelt med lobbyisme. Platformen er online-baseret og gør det muligt at styre og drive lobbyarbejdet ved hjælp af software og data frem for mavefornemmelser.  

”Platformen vil ændre vilkårene for lobbyarbejde, som vi kender det i dag. Vores software vil simpelthen give virksomheder og organisationer en kæmpe fordel ift. at opnå politisk indflydelse. Og vi er stolte af, at Dansk Erhverv ønsker at integrere platformen i deres arbejde”, udtaler Anders Kopp Jensen, stifter af Ulobby.

For yderligere info kontakt:

Anders Kopp Jensen: +45 3153 3134
www.ulobby.dk